Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Antti
dc.contributor.advisorKarjaluoto, Heikki
dc.contributor.authorLeinonen, Mikael
dc.date.accessioned2019-12-11T11:45:48Z
dc.date.available2019-12-11T11:45:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66747
dc.description.abstractLiikuntakulttuurin keskeisiä muutossuuntia ovat nuorisokulttuurinen liikkuminen sekä liikunnan yksityisen sektorin kasvu. Liikuntapalveluiden kaupallistuessa SuperPark Oy:n kaltaisten liikuntapalveluyritysten tulee ymmärtää sosiaalisen median markkinoinnin mahdollisuudet asiakassuhteiden ja liikuntasitoutumisen kehittämisessä. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää ja kuvailla SuperParkin sosiaalisen median markkinoinnin vaikutuksia asiakassuhteisiin ja liikuntasitoutumiseen. Lisäksi selvitettiin asiakassuhteen vaikutusta liikuntasitoutumiseen. Tutkimuksessa sosiaalisen median markkinoinnin mittareina olivat sisällön kulutus, vuorovaikutus ja sisällön jakaminen. Asiakassuhteen mittareina käytettiin jäsenyyttä ja käyntien useutta, luottamusta, identifikaatiota ja läheisyyttä. Liikuntasitoutumisen mittarit olivat nautinto ja kokemukset, osallistumisen tarjoamat mahdollisuudet, henkilökohtaiset investoinnit ja sosiaaliset rajoitteet. Tutkimuksessa oli kvantitatiivinen tutkimusote ja tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kyselytutkimusta. Kyselyyn vastaajat olivat 12–17-vuotiaita SuperParkin sosiaalisen median (Instagram) seuraajia. Verkkokyselyyn vastaajat rekrytoitiin SuperParkin Instagramin kautta. Aineiston (n=530) analysoinnissa käytettiin SPSS- ja SmartPLS-ohjelmia. Tutkimuksen tulosten mukaan asiakkaiden vuorovaikutus SuperParkin kanssa sosiaalisessa mediassa vaikuttaa heidän koettuun identifikaatioon ja läheisyyteen SuperParkia kohtaan. Sisällön kulutus vaikuttaa näiden lisäksi myös luottamukseen. Vuorovaikutus, koettu identifikaatio sekä läheisyys SuperParkia kohtaan vaikuttavat asiakkaiden kokemukseen SuperParkin tarjoamista uniikeista (liikunta)mahdollisuuksista. Lisäksi vuorovaikutus vaikuttaa asiakkaiden sosiaalisiin rajoitteisiin, joita he voivat kokea, mikäli eivät osallistuisi liikunta-aktiviteetteihin SuperParkissa. Jatkotutkimuksissa ymmärrystä liikuntapalveluiden markkinoinnista, asiakassuhteista ja liikuntasitoutumisesta voi syventää tutkimuksilla muista ympäristöistä tai asiakasryhmiä haastatellen. Lisäksi tutkimuksen ja tulosten vertailu toisenlaisiin liikuntapalveluyrityksiin ja kansainvälisiin ympäristöihin tarjoaisi arvokasta lisätietoa.fi
dc.description.abstractThe increase of youth sports and private sport sector are relevant changes in Finnish sport culture. While the sport services are becoming more commercial, it is important for sport service companies like SuperPark Ltd to understand the possibilities of social media marketing in developing customer relationships and sport commitment. The aim of this study was to find out how social media marketing impacts on customer relationships and sport commitment in case of SuperPark. Also, the impact of customer relationships on sport commitment was examined. The metrics of social media marketing were content consumption, interaction and content sharing. The metrics of customer relationships were membership, number of visits, trust, identification and closeness. In sport commitment the metrics were enjoyment, involvement opportunities, personal investments and social constraints. Study was conducted using quantitative research methods. A survey was published on SuperPark Instagram profile and directed for followers aged 12 to 17. The data (n=530) was analyzed using SPSS and SmartPLS. The results of the study indicate that the interaction with SuperPark impacts on customers´ identification and closeness to SuperPark. Consumption of content affects also trust. Interaction with SuperPark, identification and closeness to SuperPark impact on customers´ feelings of unique involvement opportunities that can only be experienced in SuperParks. Interaction with SuperPark also affects social constraints that customers could experience if they didn´t visit SuperParks. In the future it would be interesting to gain broader knowledge of sport service companies´ social media marketing, customer relationships and sport commitment by interviewing customers. Also comparing the results of the current study to other type of sport service companies both in Finland and abroad would provide valuable information.en
dc.format.extent102
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikuntasitoutuminen
dc.titleSosiaalisen median markkinoinnin vaikutukset asiakassuhteisiin ja liikuntasitoutumiseen : case SuperPark Oy
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912115212
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteet
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sport
dc.contributor.oppiaineMarkkinointi
dc.contributor.oppiaineMarketing
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysonuorisokulttuuri
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysoasiakassuhde
dc.subject.ysoliikuntapalvelut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record