Show simple item record

dc.contributor.advisorHuotari, Pertti
dc.contributor.authorKenkkilä, Teemu
dc.contributor.authorTikkanen, Jarno
dc.date.accessioned2019-12-10T05:45:32Z
dc.date.available2019-12-10T05:45:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66682
dc.description.abstractTunne- ja vuorovaikutustaitoja on tutkittu paljon varsinkin kouluympäristössä. Tutkimuksissa ko. taitojen opettamisella on lähes poikkeuksetta ollut positiivinen vaikutus tutkittavien elämään. Niiden parempi hallinta on parantunut oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja vähentänyt häiriökäyttäytymistä. Tästä syystä koemme niiden tutkimisen tärkeäksi. Sukupuolten välisiä eroja on kuitenkin tutkittu hieman vähemmän. Tämän yhden lukuvuoden tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetukseen perustuvan tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia sukupuolten välisiä eroja tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusjaksonaikana. Tavoitteena oli tarkastella oppilaiden koettuja taitoja tunne- ja vuorovaikutustaidoissa opetuksen aikana, millaisia sukupuolten välisiä eroja ko. taidoissa esiintyy sekä miten ne vaikuttavat koettuun psykologiseen turvallisuuteen. Koulussa ollaan paljon tekemisissä muiden yksilöiden ja ryhmien kanssa, joten tunne- ja vuorovaikutustaidot nousevat oleelliseen rooliin. Tutkimuksen kohteena oli kaksi koulua, neljä luokkaa ja ensimmäisellä mittauskerralla 83 oppilasta sekä toisella mittauskerralla 77. Aineisto kerättiin vuosina 2017-2018 ja analysoitiin vuosina 2018-2019. Aineisto kerättiin ensimmäisen kerran lukuvuoden alussa lokakuussa ja toisen kerran lukuvuoden lopussa toukokuussa. Keskiarvollisen vertailun pohjalta näyttäisi, että vastaajat kokevat omat tunne- ja vuorovaikutustaidot hyviksi tai melko hyviksi. Tytöt kokivat olevansa hieman poikia parempia molemmilla kerroilla kahdessa eri kategoriassa: empatia ja häiritsevyys. Muuten sukupuolten välillä ei ollut merkitseviä eroja. Erot eivät myöskään muuttuneet merkitsevästi lukuvuoden aikana. Tutkimus vahvistaa jo aiemmin saatuja tuloksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun tarpeesta ja hyödystä sekä opettajan että oppilaiden näkökulmasta. Oppilaat kokivat ilmapiirin ja psykologisen turvallisuuden omassa ryhmässään hyväksi ja tämä saattaa johtua hyvistä koetuista tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Myös aiemmissa tutkimuksissa tyttöjen taidot oli havaittu poikia hieman paremmiksi. Opettajien koulutuksessa voisi yhä suuremmassa määrin huomioida, miten näitä taitoja voisi tietoisemmin liittää osaksi käytännön opetusta. Tietoinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja muun sisällöllisen opetuksen toteuttaminen eivät ole toisiaan poissulkevia.fi
dc.format.extent64
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpsykologinen turvallisuus
dc.titleSukupuolten väliset erot tunne- ja vuorovaikutustaidoissa viides- ja kuudesluokkalaisilla lukuvuoden aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912105154
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysoturvallisuus
dc.subject.ysotunneäly
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record