Show simple item record

dc.contributor.advisorPaloniemi, Susanna
dc.contributor.advisorVähäsantanen, Katja
dc.contributor.authorSilvennoinen, Kaisa
dc.date.accessioned2019-12-05T10:23:53Z
dc.date.available2019-12-05T10:23:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66658
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijoita ohjaavien työpaikkaohjaajien erilaisia käsityksiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta sekä tarkastella sitä, millaisena tuore ammatillisen koulutuksen reformi näyttäytyy heille työpaikkaohjauksen näkökulmasta. Tutkimus oli laadullinen ja sen lähestymistapana sovellettiin fenomenografiaa. Tutkimukseen osallistui kuusi sosiaali- ja terveysalalla työskentelevää ja työnsä ohessa myös työpaikkaohjaajana toimivaa henkilöä. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla ja analysoitiin fenomenografisen analyysin sekä laadullisen sisällönanalyysin avulla. Työpaikkaohjaajien käsitysten mukaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus oli ammattiin opettamista, opiskelijalähtöisiä toimintatapoja, työpaikan ja myös oppilaitoksen vastuuta opiskelijan ohjauksesta sekä kiinteä osa ohjaajien omaa työtä. Erilaiset ohjausta haastavat ja mahdollistavat tekijät liittyivät työpaikkaohjaajien käsityksissä niin opiskelijaan, ohjaajaan, työhön ja työyhteisöön, koulutusohjelman sisältöön ja rakenteisiin kuin opettajilta saatuun tukeen. Työpaikkaohjauksen näkökulmasta ammatillisen koulutuksen reformin nähtiin tuoneen enimmäkseen haasteita työpaikoille ja erilaisiin ohjauksen käytäntöihin. Tulosten perusteella reformia koskeva tiedonsaanti oli kuitenkin vaih- televaa ja uudistusten jalkautuminen kentälle vielä keskeneräistä. Siksi tarkempi reformin arviointi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen näkökulmasta oli vielä haastavaa. Aihetta tulisikin tutkia jatkossa lisää, myös muiden ohjauk- sessa mukana olevien toimijoiden sekä eri koulutusalojen näkökulmista.fi
dc.format.extent93
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyöpaikalla tapahtuva oppiminen
dc.subject.otherammatillisen koulutuksen reformi
dc.titleSosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjaajien käsitykset työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta ja ammatillisen koulutuksen reformista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912055130
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysososiaaliala
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysotyöpaikkaohjaajat
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysoterveysala
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record