Show simple item record

dc.contributor.advisorJokivuori, Pertti
dc.contributor.authorKuvajainen, Juha
dc.date.accessioned2019-11-21T08:01:19Z
dc.date.available2019-11-21T08:01:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66472
dc.description.abstractTutkielman tehtävänä on tarkastella kriittisesti sitä, millainen maailmankuva on yhteiskunnassamme hallitseva ja miten se asemoituu erilaisiin epistemologisiin ja ontologisiin lähtökohtiin. Tutkielmassa tarkastellaan myös niitä sosiaalisia vaikutuksia ja ulottuvuuksia, joita hallitsevalla maailmankuvalla on. Teoriataustana käytetään näkökulmarelativismia ja sosiaalista konstruktionismia sekä belgialaisen filosofin Leo Apostelin maailmankuvan rakentamisen mallia. Tutkielma on laadullinen tutkimus ja edustaa ymmärtävää tutkimusperinnettä. Tutkielmaa on tarkoitus tarkastella teoreettisen pohdinnan ja empiirisen aineiston muodostamana kokonaisuutena. Tutkielma koostuu sekä empiiristen aineistojen analyysistä että epistemologisesta ja ontologisesta teoretisoinnista. Sosiologian kentässä se sijoittuu tiedonsosiologian alueelle. Empiirisiä aineistoja on kolme ja ne kaikki ovat media-aineistoja. Kaksi ensimmäistä toimivat esimerkkeinä hallitsevan maailmankuvan näkymisestä valtamediassa ja julkisessa keskustelussa ja sen puolustamisesta, ja kolmas puolestaan esimerkkinä hallitsevan maailmankuvan vastakulttuurista. Ensimmäistä aineistoa analysoidaan sisällön luokittelun keinoin ja toista diskurssianalyysin avulla. Kolmannen aineiston kohdalla on hahmoteltu erilaisia, hallitsevan maailmankuvan tiedonmuodostuksesta poikkeavia tiedonmuodostustapoja. Ensimmäisessä aineistossa tarkastellaan tieteen julkisuuskuvaa, joka osoittautui vahvasti luonnontiedepainotteiseksi. Toisessa aineistossa analysoidaan sanan ”huuhaa” käyttötapaa mediassa; käyttötapoja on kolme erilaista: pejoratiivinen, erotteleva ja kuvaileva. Pejoratiivisessa käyttötavassa sanaa käytetään halventavassa merkityksessä, erottelevassa valetiedon erottelemiseksi luotettavasta tiedosta ja kuvailevassa harmittomana täytesanana. Kolmannessa aineistossa tarkastellaan, millaisia tiedonmuodostustapoja ns. uskomuspohjaisten maailmankuvien taustalla on. Tiedonmuodostustapoja on neljä, jotka on nimetty rationaaliseksi uskomustiedoksi, annetuksi tiedoksi, puhtaaksi uskomustiedoksi ja kokemustiedoksi. Tutkielman perimmäinen tarkoitus on herättää keskustelua siitä, miten käsitystä todellisuudesta ja tiedosta rakennetaan sosiaalisesti sekä ymmärtää niitä sosiaalisia konteksteja, joissa syntyy erimielisyyttä ja vastakkainasettelua, kun erilaiset maailmankuvat kohtaavat. Esitän työssäni, että hallitseva materialismiin keskeisesti perustuva maailmankuvamme ei suinkaan ole ainoa mahdollinen tulkinta todellisuudesta ja ettei se välttämättä ole filosofisesti edes erityisen hyvin perusteltu.fi
dc.format.extent111
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othernäkökulmarelativismi
dc.subject.otherepistemologia
dc.titleMonismista moneksi : näkökulmarelativistista materialistisen maailmankuvan tarkastelua
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911214968
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysososiaalinen konstruktivismi
dc.subject.ysotietoteoria
dc.subject.ysoontologia (filosofia)
dc.subject.ysotiedonsosiologia
dc.subject.ysomaailmankuva
dc.subject.ysomaterialismi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record