Show simple item record

dc.contributor.advisorBöök, Marja Leena
dc.contributor.authorLindroos, Emmi
dc.date.accessioned2019-11-20T06:37:20Z
dc.date.available2019-11-20T06:37:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66428
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia käsityksiä ja kokemuksia lapsilla on osallisuudesta perheessä. Lasten toimijuutta ja osallisuutta on tutkittu paljon erityisesti päiväkoti- ja koulukonteksteissa, perhe sen sijaan on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimusaineisto koostui yhdentoista alakouluikäisen lapsen haastatteluista, kirjoitelmista ja piirroksista. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti sisällönanalyysilla, jonka lisäksi sovellettiin narratiivista analyysia. Lasten osallisuuskäsityksistä löytyi viisi teemaa: 1) Tunne kuulumisesta, 2) Osallistuminen, 3) Kuuluminen johonkin, 4) Yhdessä tekeminen ja 5) Mahdollisuus vaikuttaa. Lasten osallisuuskäsitykset olivat jaoteltavissa yksilölliseen ja yhteisölliseen ulottuvuuteen siten, että tunne kuulumisesta ja osallistuminen luokiteltiin osallisuuden yksilölliseen ulottuvuuteen. Kuuluminen johonkin, yhdessä tekeminen ja mahdollisuus vaikuttaa luokiteltiin puolestaan osallisuuden yhteisölliseen ulottuvuuteen. Lasten osallisuuskokemusten pohjalta muodostettiin kaksi tarinatyyppiä kohdetarina ja toimijatarina. Nämä tarinatyypit kuvastavat lasten osallisuuskokemusten ääripäitä siten, että kohdetarinassa lapsi kuvastui objektina, muiden toiminnan kohteena. Toimijatarinan lapsi puolestaan kuvastui aktiivisena tekijänä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että lapset ymmärsivät osallisuuden hyvin laajasti. Lasten kokemukset osallisuudestaan perheessä olivat pääsääntöisesti myönteisiä, mutta lasten välillä oli myös eroja osallisuuden kokemisessa. Lasten osallisuuden tukemisen kannalta on tärkeää, että sekä perheissä että laajemmin yhteiskunnassamme kuullaan lasten omakohtaisia kokemuksia ja lapsilla on vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä liittyvissä asioissa.fi
dc.format.extent57
dc.language.isofi
dc.title”Olen osa perhettä ja tärkeä” : lasten käsityksiä ja kokemuksia osallisuudesta perheessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911204941
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoperheet
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysolapset (perheenjäsenet)
dc.subject.ysolapsitutkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record