Show simple item record

dc.contributor.advisorLillie, Nathan
dc.contributor.authorRajamäki, Satu Piia Karoliina
dc.date.accessioned2019-10-25T05:39:18Z
dc.date.available2019-10-25T05:39:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66037
dc.description.abstractTutkielman tarkoitus on selvittää rakenteita pitkäaikaisköyhyyden ja periytyvän köyhyyden takana. Yhteiskunnan rakenteista huomio kiinnittyy nimenomaan luokkarakenteeseen. Tavoitteena on tarkastella sosiaaliluokan yhteyttä pitkäaikaiseen ja periytyvään köyhyyteen. Tutkimuskysymys on, näkyykö luokkatausta pitkäaikaisköyhien elämässä, ja jos näkyy niin miten? Luokkaa lähestytään Bourdieun pääomateorian kautta. Teorian mukaan ihmisillä on erilaisia määriä taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. Pääomien määrä vaikuttaa luokka-aseman muodostumiseen. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten nämä pääomat näyttäytyvät pitkäaikaista köyhyyttä kokeneiden keskuudessa. Tutkielmassa selvitetään myös pitkäaikaisköyhien osallisuutta ympäröivään yhteiskuntaan. Tutkielman lähestymistapa on laadullinen ja aineiston analysoinnissa on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimusaineistona on kymmenen haastattelua. Haastateltavaksi on valittu vähintään viisi vuotta köyhyyttä kokeneita yli kolmekymmentävuotiaita syntyperäisiä suomalaisia. Haastattelut on toteutettu elämänkertahaastatteluina. Haastattelut on tehty erään ruokaapujärjestön tiloissa vuoden 2018 kevättalvella. Tutkimuksessa tullaan siihen lopputulokseen, että Bourdieun pääomateorian kautta tarkasteltuna pitkäaikaisköyhien elämäntarinoissa näyttäytyy taloudellisen ja kulttuurisen pääoman vähäisyys, joka on ylisukupolvista. Sosiaalisen pääoman osalta aineistossa oli viitteitä, siitä että sosiaalisen pääoman vähäisyys on yhteydessä taloudellisen pääoman vähäisyyteen. Useat haastateltavat kokivat myös osattomuutta yhteiskunnasta. Tämä näyttäytyi kokemuksena omien vaikutusmahdollisuuksien heikkoutena ja avun saamisen vaikeutena. Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, että pitkäaikaisköyhät itse liittävät köyhyyden kielteisiin elämäntapahtumiin, eivätkä niinkään taustaansa tai yhteiskunnan rakenteisiin.fi
dc.format.extent79
dc.language.isofi
dc.title”Kuulutaan sinne niinku öö luokkaan” : pitkäaikaisköyhyys ja köyhyyden periytyvyys luokan näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910254602
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysososiaalinen periytyvyys
dc.subject.ysohuono-osaisuus
dc.subject.ysoköyhyys
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysopääoma
dc.subject.ysokulttuurinen pääoma
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoyhteiskuntaluokat
dc.subject.ysoyhteiskunta
dc.subject.ysoperhesuhteet
dc.subject.ysosyrjäytyminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record