Show simple item record

dc.contributor.authorKenttälä, Veera
dc.date.accessioned2019-10-08T13:28:15Z
dc.date.available2019-10-08T13:28:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-7853-2
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65789
dc.description.abstractLearning and teaching with digital technology in classrooms has provided both challenges and opportunities for education providers and teachers for decades. Research on technology integration in education has identified several barriers to technology use that influence teachers’ technology integration. These barriers include both technology related barriers and human factors that hinder or prevent the use of technology in teaching and learning. Furthermore, lack of understanding about the complexities of educational use contexts among the designers of learning technologies can render some offered technological solutions unsuitable for educational use. Moreover, the use of digital technologies in education is not necessarily universally accepted or supported by all teachers and many teachers remain hesitant to use technology with their students. The need for this research stems from two observations made while conducting technical evaluations and user testing on digital learning technologies. Firstly, usability evaluations revealed that the assessed learning technologies contained critical usability issues that hinder their use for teaching and learning purposes. Secondly user testing with teachers showed that there also remain human level barriers (e.g. attitudes and beliefs about technology and own capabilities) that prevent the use of digital technologies for teaching and learning purposes. This thesis addresses both sides by creating a theoretical model that aims to bridge the gap between design and use of learning technologies. On the one hand to provide teachers and students with technology that has been designed to suit their needs and use contexts, and on the other hand to support teachers in finding the courage to use technology and creating digitally oriented and meaningful learning activities for their students. The results of this research provide theoretically rich and practice-based model that benefit both the design and evaluation of learning technology. Firstly, the results can be used to evaluate and design technological solutions that address the needs of educational use contexts. Secondly the results can also be applied and used in the efforts to provide all teachers with the necessary support for using Information and Communication Technology (ICT) with their students, which ultimately benefits the students by equipping them with the skills they need to successfully navigate the digital environments they face now and in the future. This work also calls for practical long-term applications of the theoretical model from the early stages of development to the implementation and use of the designed technologies. Keywords: Usability, Teachers, User Support, Learning Technology Designen
dc.description.abstractOppimisteknologiat ovat tarjonneet viimeisten vuosikymmenien aikana opetukseen sekä haasteita että mahdollisuuksia. Teknologian integroimisessa oppimiseen ja opetukseen on tunnistettu useita esteitä, jotka voivat vaikuttaa opettajien teknologiakäytänteisiin. Teknologian käytön esteisiin kuuluu sekä teknologiaan että ihmisiin liittyviä tekijöitä. Osa näistä haasteista kumpuaa myös oppimisteknologian suunnittelijoiden puutteellisesta oppimiskontekstien tuntemuksesta, minkä vuoksi osa teknologioista saattaa olla opetuskäyttöön kontekstuaalisesti sopimattomia. Myöskään teknologian opetus- ja oppimiskäytön hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta ei ole yksimielisyyttä opettajien keskuudessa. Osa opettajista on yhä edelleen harkitsevalla kannalla sen suhteen pitäisikö teknologiaa ylipäätään käyttää oppilaiden opetuksessa. Tarve tälle tutkimukselle kumpuaa kahdesta oppimissovellusten käytettävyyttä arvioitaessa tehdystä havainnosta. Ensinnäkin tätä tutkimusta varten testatut oppimissovellukset sisälsivät käytettävyysongelmia, jotka haittaavat niiden opetus- ja oppimiskäyttöä. Toisekseen käyttäjätestaus opettajien kanssa osoitti, että myös ihmistason esteet voivat vaikuttaa oppimisteknologian käyttöön mm. asenteet ja uskomukset teknologiasta sekä omasta kyvykkyydestä vaikuttavat opettajien valmiuteen käyttää teknologiaa opetuksessa. Tämä työ huomioi nämä molemmat puolet ja pyrkii rakentamaan siltaa oppimisteknologian suunnittelun ja käyttöönoton välille. Pyrkimyksenä on mahdollistaa opettajille ja oppilaille sellaisten oppimisteknologioiden käyttö, jotka on suunniteltu opetuksen kontekstin haasteet ja mahdollisuudet. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä oppimisteknologian suunnittelijoiden että koulutuksen tuen tarjoan työssä. Ensinnäkin työssä esitelty oppimisteknologian käytettävyyden arviointi viitekehys tarjoaa oppimisteknologian kehittäjille holistisen näkökulman opetuksen kontekstiin soveltuvan teknologian kehittämiseksi. Toisekseen tuloksia voidaan hyödyntää myös opettajien tuen ja koulutuksen tarpeen ymmärtämisessä. Syvän tason tavoitteena työssä on opettajia ja teknologian suunnittelua tukemalla mahdollistaa oppilaiden teknologiaa mielekkäällä tavalla hyödyntävä oppiminen, jotta he ovat valmiita kohtaamaan tulevaisuuden digitaalisten ympäristöjen haasteet. Tämä työ on teoreettinen ja näin ollen sen tuloksien pidempi-aikainen tutkimus, jossa seurattaisiin oppimisteknologiaa varhaisista kehitysvaiheista käyttöön saakka, olisi tarpeen mallin validoimiseksi ja kehittämiseksi. Avainsanat: Käytettävyys, Opetus, Käytön tuki, Oppimisteknologian suunnittelufi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Kenttälä, V., Kankaanranta, M., Rousi, R., & Pänkäläinen, T. (2015). Usability challenges in digital learning solutions. In <i>Proceedings of the Frontiers in Education 2015 : Launching a New Vision in Engineering Education (pp. 192-198). IEEE.</i> <a href="https://doi.org/10.1109/FIE.2015.7344053"target="_blank"> DOI: 10.1109/FIE.2015.7344053</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Kenttälä, V., Rousi, R., & Kankaanranta, M. (2017). Towards the Learning Experience Technology Usability framework. In <i>T. Kidd, & L. R. Morris (Eds.), Handbook of Research on Instructional Systems and Educational Technology (pp. 12). IGI global.</i> <a href="https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2399-4.ch012"target="_blank"> DOI: 10.4018/978-1-5225-2399-4.ch012</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Kenttälä, V., Rousi, R., & Kankaanranta, M. (2018). Learning Experience Technology Usability Design framework. In <i>T. Bastianes (Ed.), EdMedia 2018 : Proceedings of the World Conference on Educational Media and Technology (pp. 414-423). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).</i> <a href="https://www.learntechlib.org/primary/p/184225/"target="_blank"> https://www.learntechlib.org/primary/p/184225/</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Kenttälä, V., & Kankaanranta, M. (2017). Courage to learn and utilize ICT in teaching - building understanding of teachers who lack courage. In <i>T. Bastiaens, J. Dron, & S. Mishra (Eds.), E-Learn 2017 : World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 611-620). Chesapeake: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).</i> <a href="https://www.learntechlib.org/p/181236/"target="_blank"> https://www.learntechlib.org/p/181236/</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Kenttälä, V. & Kankaanranta, M. Building ground for flexible use of educational technology. <i>Manuscript.</i>
dc.titleFrom Design to Use - Factors of Value Creation in the Usability and Implementation of Digital Learning Technology
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7853-2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record