Show simple item record

dc.contributor.authorSjögren, Tuulikki
dc.contributor.authorAnttila, Marjo-Riitta
dc.contributor.authorKivistö, Heikki
dc.contributor.authorHaapaniemi, Viivi
dc.contributor.authorPaajanen, Teemu
dc.contributor.authorPiirainen, Arja
dc.contributor.editorSalminen, Anna-Liisa
dc.contributor.editorHiekkala, Snikka
dc.date.accessioned2019-09-13T05:28:37Z
dc.date.available2019-09-13T05:28:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSjögren, T., Anttila, M.-R., Kivistö, H., Haapaniemi, V., Paajanen, T., & Piirainen, A. (2019). Innovatiiviset etäkuntoutuspalvelut. In A.-L. Salminen, & S. Hiekkala (Eds.), <i>Kokemuksia etäkuntoutuksesta : Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia</i> (pp. 206-227). Kansaneläkelaitos. <a href="http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890" target="_blank">http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890</a>
dc.identifier.otherCONVID_32817176
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65504
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli tutkia ja kehittää etäteknologian käyttöä Kelan laitoskuntoutuksessa ja työhyvinvointipalveluna toteutetussa etäkuntoutuksessa. Kuntoutusryhminä olivat sydänkuntoutukseen osallistuneet, tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavat ja ammatillisen työkyvyn tuen tarpeessa olevat asiakkaat. Ensimmäisenä tavoitteena oli arvioida eri kuntoutusmallien vaikuttavuutta asiakkaiden fyysiseen toimintakykyyn ja koettuun elämänlaatuun sekä etäteknologiaa hyödyntävän kuntoutuksen osallistumiseen. Toisena tavoitteen oli kartoittaa asiakkaiden ja henkilökunnan kokemuksia etäteknologiasta osana tavanomaista kuntoutusta ja etäkuntoutusta. Lisäksi tässä artikkelissa tarkastellaan tuloksia suhteessa aikaisempaan tutkimus- ja kehitystoimintaan ja arvioidaan tulevaisuuden kehittämistarpeita. Tutkimukseen osallistui 79 asiakasta ja yhdeksän kuntoutustyöntekijää. Asiakkaiden keski-ikä oli 50,6 vuotta (60 % miehiä). Ryhmähaastatteluihin osallistui 39 asiakasta (49 % miehiä). Määrällisissä arviointimenetelmissä keskityttiin kuntoutusmallien ja -ryhmien sisäisiin ja/tai niiden välisiin eroihin muuttujien keskiarvoja vertailemalla. Laadullinen tutkimuksen haastatteluaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Kuntouksen alussa asiakkailla oli selkeitä toimintakykyyn liittyviä riskitekijöitä ja hyvinvoinnin vajetta. He olivat ylipainoisia ja liikkuivat vähän ja heidän hengitys- ja verenkiertoelimistönsä kunto oli heikko. Lisäksi heidän oma arvionsa fyysisestä ja sosiaalisesta elämänlaadustaan oli alle väestön keskiarvon. Kuuden kuukauden kuntouksen aikana asiakkaiden fyysisessä aktiivisuudessa ja vyötärön ympärysmitassa tapahtui tilastollisesti ja kliinisesti merkitsevää parannusta. Fyysiseen aktiivisuuteen liittyvä myönteinen kehitys tapahtui tavanomaisessa kuntouksessa ja painonhallintaan liittyvä myönteinen kehitys yhdistelmäkuntouksessa, jossa hyödynnettiin tavanomaisen kuntoutuksen lisäksi etäteknologiaa. Kuntoutus ei kuitenkaan edistänyt hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa tai koettua elämänlaatua. Haastattelun perusteella tuli esille, että asiakkaille on mahdollistettava oma ohjauksellinen polku huomioiden heidän tekninen osaamisensa ja motivaationsa sekä halukkuutensa teknologian käyttöön. Asiakkaat toivoivat, että monia ohjelmia olisi helppo käyttää samanaikaisesti ja eri ohjelmia helppo synkronoida. Lisäksi havaittiin, että teknologian käyttö kuntouksessa voisi aiheuttaa liian suuren stressitekijän niille asiakkaille, joilla ei ole riittävästi teknistä osaamista ja kiinnostusta sen omaksumiseen tai joilla sairauden tai muiden henkilökohtaisten syiden vuoksi ei ole riittävästi kykyä tai motivaatiota. Henkilökunnan haastatteluissa pidettiin tärkeänä sitä, että osaamisen varmistamiseksi järjestetään täydennyskoulutusta teknologiaan ja verkkotyöskentelyyn liittyvien ohjaus- ja valmennusmenetelmien hallintaan sekä työn uudelleen organisointiin. Tulevaisuudessa tulee kiinnittää enemmän huomiota teknologian helppokäyttöisyyteen sekä yksilölliseen teknologian käytön hyödyn arviointiin, jossa huomioidaan tekninen osaamisen taso ja teknologianfi
dc.format.extent298
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherKansaneläkelaitos
dc.relation.ispartofKokemuksia etäkuntoutuksesta : Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia
dc.relation.urihttp://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890
dc.rightsIn Copyright
dc.titleInnovatiiviset etäkuntoutuspalvelut
dc.typebookPart
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909134147
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/BookItem
dc.relation.isbn978-952-284-066-0
dc.description.reviewstatusnonPeerReviewed
dc.format.pagerange206-227
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat ja Kela, 2019
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber84/331/2016
dc.subject.ysokuntoutujat
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysosydäntaudit
dc.subject.ysotuki- ja liikuntaelinten taudit
dc.subject.ysoteleterveydenhuolto
dc.subject.ysoetäpalvelut
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysoterveydenhuoltohenkilöstö
dc.subject.ysoelämänlaatu
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokäytettävyys
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysopainonhallinta
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23131
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3320
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2710
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2500
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24515
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p29448
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10213
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2366
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10759
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4734
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3785
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10214
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p822
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderKansaneläkelaitos (Kela)fi
dc.relation.funderSocial Insurance Institution of Finlanden
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundingprogramOthersen
jyx.fundinginformationJyväskylän yliopiston projektin numero: 21000036501 Kela Etäteknologian vaikuttavuus ja käytettävyys Kelan tavanomaisessa kuntoutuksessa ja uudenlaisessa innovatiivisessa etäkuntoutuksessa (2016-18) Lyhenne: Innovatiiviset etäkuntoutuspalvelut, Dnro 84/331/2016


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright