Show simple item record

dc.contributor.advisorKokko, Katja
dc.contributor.authorKumpulainen, Päivi
dc.date.accessioned2019-09-12T07:37:37Z
dc.date.available2019-09-12T07:37:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65483
dc.description.abstractKoetulla iällä tarkoitetaan sitä, minkä ikäiseksi yksilö kokee itsensä. Aiempien tutkimusten mukaan useimmat aikuiset kokevat olevansa kronologista ikäänsä nuorempia. Koettu ikä saattaa ennustaa toimintakykyä paremmin kuin kronologinen ikä. Aiempien tutkimusten mukaan itsensä nuoremmaksi kokevilla on todettu olevan parempi itsearvioitu terveys ja vähemmän terveydellisiä ongelmia kuin itsensä vanhemmaksi tuntevilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko keski-ikäisten naisten koetun iän ja elintapojen välillä yhteyttä. Elintavoiksi on valittu liikunta, ravitsemus, uni ja päihteiden käyttö (alkoholi, tupakka). Lisäksi selvitetään, tapahtuuko koetun iän ja elintapojen välisessä yhteydessä muutosta, kun kontrolloitavat tekijät, koettu terveys ja sairaudet, otetaan huomioon. Tämä tutkimus perustuu Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA) –tutkimuksen aineistoon, ja siihen osallistui 1098 47–55-vuotiasta naista. Koettua ikää selvitettiin kysymällä, minkä ikäiseksi tutkittava tuntee itsensä. Kun tutkittavan kronologisesta iästä vähennettiin hänen koettu ikänsä, saatiin selville, kokeeko tutkittava itsensä kronologista ikäänsä nuoremmaksi, vanhemmaksi vai ikäisekseen. Elintavoista saatiin tietoa tutkittavien itsearviointiin perustuvalla kyselylomakkeella. Tilastollisina menetelminä käytettiin frekvenssijakaumia, ristiintaulukointia ja χ²–testiä. Edellä mainituissa analyyseissä tilastollisesti merkitseviä ja teoreettisesti kiinnostavia muuttujia analysoitiin binäärisellä logistisella regressioanalyysillä. Tutkimuksen tulosten perusteella koetulla iällä ja elintavoilla saattaa olla yhteyttä. Logistisen regressioanalyysin mukaan itsensä kronologista ikäänsä vanhemmaksi kokevat olivat liikunnallisesti passiivisempia ja söivät epäsäännöllisemmin kuin itsensä ikäisekseen kokevat. Itsensä kronologista ikäänsä nuoremmaksi kokevat nukkuivat harvemmin huonosti kuin itsensä ikäisekseen kokevat. Koetun iän ja elintapojen välinen yhteys säilyi liikunta-aktiivisuuden osalta, kun koettu terveys ja kroonisten sairauksien määrä vakioitiin. Koetulla iällä ei ollut yhteyttä päihteiden käyttöön ja sairauksien määrään. Koska koettu ikä saattaa olla yhteydessä elintapoihin, sitä voitaisiin käyttää työkaluna, kun pyritään tunnistamaan ne henkilöt, jotka erityisesti hyötyisivät sairauksien ennaltaehkäisystä.fi
dc.format.extent54
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoettu ikä
dc.titleKeski-ikäisten naisten koetun iän ja elintapojen välinen yhteys
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909124127
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysokeski-ikäiset
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysoelintavat
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record