Show simple item record

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.advisorValleala, Ulla Maija
dc.contributor.authorPitkänen, Anniina
dc.date.accessioned2019-08-26T05:21:34Z
dc.date.available2019-08-26T05:21:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65295
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten sukupuolitietoinen kasvatus näkyy ja miten sukupuolten tasa-arvo toteutuu peruskoulun viidennen luokan musiikintunneilla. Aihetta oli tärkeää tutkia, koska musiikissa yleisesti esiintyy paljon sukupuolittuneita käsityksiä ja käyttäytymistä, mutta perusopetuksen tulisi silti olla sukupuolitietoista. Tutkimus oli laadullinen, aineistolähtöinen tapaustutkimus. Tutkimukseen osallistui kuusi oppilasta yhdeltä suomalaisen peruskoulun 5. luokalta sekä heidän luokanopettajansa, joka toimi myös tämän luokan musiikinopettajana. Oppilaille tehtiin yksilöhaastattelut sekä kolmen hengen ryhmähaastattelut, joihin sisältyi myös piirustustehtävä. Lopuksi haastateltiin opettajaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmiä käyttäen. Tutkimuksessa selvisi, että musiikintunneilla on näkyvissä sukupuolirooleja soitinvalinnoissa sekä aktiivisessa osallistumisessa opetukseen. Osallistujat toivat kuitenkin vahvasti esille, ettei sukupuolten eroja voi yleistää, koska poikkeustapauksia löytyy aina. Sukupuolitietoisuudesta tai sukupuolten tasa-arvosta ei ollut keskusteltu tämän koulun työyhteisössä, eikä opettaja itsekään ollut pohtinut aihetta tarkemmin. Tuloksista voidaan päätellä, että musiikinopetuksessa esiintyy yhäkin sukupuolittunutta käyttäytymistä. Lisäksi koulun tasa-arvosuunnitelmasta saattaa puuttua konkreettisia keinoja sukupuolten tasa-arvon edistämiselle, mikä voi selittää pohdinnan ja keskustelun vähyyttä sukupuolitietoisesta kasvatuksesta opettajan työssä.fi
dc.format.extent98
dc.language.isofi
dc.subject.otherperuskoulun musiikinopetus
dc.subject.othersukupuolitietoinen kasvatus
dc.subject.othersukupuolistereotypiat
dc.titleTapaustutkimus sukupuolitietoisesta kasvatuksesta peruskoulun viidennen luokan musiikinopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908263895
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysostereotypiat
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysosukupuolisensitiivisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record