Show simple item record

dc.contributor.advisorLonkila, Helena
dc.contributor.advisorWaenerberg, Annika
dc.contributor.authorSuuronen, Anni
dc.date.accessioned2019-06-19T13:00:47Z
dc.date.available2019-06-19T13:00:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64732
dc.description.abstractTämä tutkielma käsittelee saamelaisen alkuperäiskansan uskonnollista mytologiaa 1600-1700-luvuilla kristillisen lähetyksen yhteydessä kerättyjen rumpujen sekä niihin liittyvien kirjallisten lähteiden tutkimuksen avulla. Tutkielman teoreettinen pääpaino on ajan ja paikan suhteellisuuden pohdinnassa kulttuurista maailmankuvaa visualisoivien rumpuaineistojen analyysin kautta. Teoreettisen pohdinnan kytkee käytännön merkityksellisyyteen kulttuurisesti kestävän kehityksen konteksti, josta käsin arvioidaan alkuperäiskansojen ontologisia ja epistemologisia kulttuurirakenteita kansallisena ja kansainvälisenä voimavarana. Osana postmoderneja dekolonisoivia diskursseja arvioin myös, miksi museoihin vietyjen rumpujen repatriaation eli palauttamisen tukeminen sekä yleinen saamelaisen kulttuurin arvon tunnustaminen on merkityksellistä saamelaisten lisäksi myös suomalaisen identiteetin ja valtion kestävälle kehitykselle. Tutkielma jakautuu kolmeen käsittelylukuun, joista ensimmäinen tarkastelee saamelaisen mytologisen kulttuurin symboliikkaa visuaalisen analyysin kautta. Visuaalisessa analyysissa teokset mielletään osana laajaa kulttuurista ympäristöä ja suhteessa siihen. Ensimmäinen käsittelyluku esittelee 71 säilyneestä vanhasta rummusta kolme päätyyppiä. Kolmen vanhan rummun lisäksi analysoin kolme postmodernia taiteilijakollektiivi Suohpanterrorin julisteteosta, jotka hyödyntävät vanhoista rummuista poimittuja symboleita. Toisessa käsittelyluvussa avataan tarkemmin tutkielman kulttuurimytologiaan ja strukturalistiseen semiotiikkaan kytkeytyvää teoriapohjaa ja suhteutetaan ensimmäisen käsittelyluvun visuaalisen analyysin tulokset kulttuurisesti kestävän kehityksen kehykseen. Viimeinen kolmas käsittelyluku on tutkielman teemat yleiselle metafyysiselle tasolle vievää teoriapohjaista pohdintaa, jossa keskitytään ajan eri ulottuvuuksiin. Tutkielmani eri luvuissa vastaan toisiaan syventävistä ja täydentävistä näkökulmista kysymykseen siitä, kuinka ajan ja paikan suhteellisuus näkyy saamelaisessa kulttuurimytologisessa symboliikassa. Kulttuurimytologialla tarkoitetaan tässä tutkielmassa uskonnollisia merkityksiä saavien kulttuuristen tarinoiden eli myyttien kokonaisuutta, jota riittinen toiminta ylläpitää.fi
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheraikapaikallisuus
dc.titleAikapaikka - kulttuurimytologinen suhteellisuus : case saamelaisrummut
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906193318
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidehistoriafi
dc.contributor.oppiaineArt Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi310
dc.subject.ysostrukturalismi
dc.subject.ysosaamelaiset
dc.subject.ysokulttuuriympäristö
dc.subject.ysorummut
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysosymbolit
dc.subject.ysoalkuperäiskansat
dc.subject.ysosaamelaisuus
dc.subject.ysosaamelaiskulttuuri
dc.subject.ysosymboliikka
dc.subject.ysoarktiset kulttuurit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record