Show simple item record

dc.contributor.advisorTarkka, Ina
dc.contributor.authorPennanen, Maria
dc.date.accessioned2019-06-19T08:50:12Z
dc.date.available2019-06-19T08:50:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64711
dc.description.abstractPolvi- ja lonkkanivelrikko ovat yksi invalidisoivimmista ja eniten kipua aiheuttavista sairauksista. Liikunnalla on useita terveyshyötyjä polvi- ja lonkkanivelrikkoa sairastaville. Liikunnan hyödyistä nivelrikkopotilaille onkin tehty useita tutkimuksia, mutta haittoja ei ole tutkittu systemaattisesti. Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää haittojen vakavuutta, tyyppiä ja insidenssiä liikuntainterventiotutkimuksissa. Lisäksi selvitetään miten ja kuinka usein haitat on raportoitu tutkimusartikkeleissa. Artikkelit haettiin systemaattisesti MEDLINE (via Pubmed), CENTRAL, PEDro, CINAHL ja SPORTDiscus tietokannoista sekä harmaan kirjallisuuden WoS, Clinical trials.gov, ProQuest, OpenGrey sekä ICTRP (WHO) tietokannoista lokakuussa 2015. Katsaukseen hyväksyttiin polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaille tehdyt satunnaistetut, kontrolloidut liikuntainterventiotutkimukset sisäänotto- ja poissulkukriteerien mukaan ilman kieli- tai aikarajoituksia. Systemaattisella haulla löydettiin 5800 artikkelia, joista mukaan valittiin 75 artikkelia eri liikuntainterventiotutkimuksista. Näistä 61,3 % ei raportoinut haitoista, joten lopulliseen tarkasteluun jäi 29 artikkelia. Näissä haittoja raportoitiin tapahtuneen 62,1 %:ssa (n=18). Kaikista haitoista (n=119) 82,4 % oli lieviä tai kohtalaisia (n=98). Vakavia haittoja oli 15,9 % ja kuolemaan johtavia 1,7 %, mutta kaikki haitat eivät johtuneet interventiosta. Ilmenneistä haitoista kipuoireet selittivät 49,6% ja TULE-vaivat 22,6 %. Haittojen raportointi oli heterogeenista ja riittämätöntä niin haittojen määrän, laadun kuin vakavuudenkin osalta ja kaikissa artikkeleissa oli haittojen raportointipuutteita. Artikkeleista 82,8 %:ssa oli raportoitu vain intervention aiheuttamat haitat ja 55,2 %:ssa vain keskeyttämiseen johtaneet haitat. Haittatietojen kerääminen sekä haittojen kesto ja ajoitus oli raportoitu erityisen heikosti. Polvi -ja lonkkanivelrikkopotilaille tehdyissä liikuntainterventiotutkimuksissa haitat olivat lieviä tai kohtalaisia. Puutteellisen raportoinnin vuoksi tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua varauksella. Katsauksen perusteella suositellaan, että liikuntainterventiotutkimuksista kirjoitetuissa tutkimusartikkeleissa intervention aikaisista haitoista käytetään nimitystä ”adverse event” ja haitat raportoidaan tutkimusryhmittäin. Lisäksi haittojen määrä, vakavuus sekä kesto tulee raportoida ja lopuksi määritellä, johtuivatko mahdolliset haitat interventiosta vai eivät. Mikäli intervention aikana ilmenee haittoja, intervention sopeuttaminen, haittojen jatkotoimenpiteet sekä näiden vaikutukset yksilölle tulisi kuvailla tutkimusartikkelissa.fi
dc.description.abstractOsteoarthritis (OA) of the knee and hip is a common disease, leading to pain and disability. Exercise has many benefits and it has been widely recommended as treatment of OA. The advantages of exercise for knee and hip OA have been studied but adverse effects (AE’s) for exercise interventions have not been systematically evaluated. The objective of this study is to define the frequency, type and incidence of AE’s in exercise therapy interventions. Also, the quality of reporting AE’s in exercise therapy study articles is being clarified. A systematic literature search was conducted in October 2015 in databases of MEDLINE (via Pubmed), CENTRAL, PEDro, CINAHL and SPORTDiscus. Also, a grey literature search was conducted in databases of WoS, Clinical trials.gov, ProQuest, OpenGrey and ICTRP (WHO). Studies of randomized controlled trials of exercise interventions for knee and hip OA was accepted according to inclusion and exclusion criteria. No restrictions of language or publication date were made. 5800 articles were found with systematic review, of which 75 articles met the inclusion criteria. However, 61,3 % of studies (n=46) did not report AE’s and were then excluded. 38,7 % of studies (n=29) reported AE’s. Of 29 included studies, AE’s were reported in 62,1 % (n=18) articles. Small to moderate AE’s (n=98) covered 82,4 % of all AE’s (n=119). Serious AE’s covered 15,9 % of all AE’s and lethal AE’s covered 1,7 % of all AE’s, however all AE’s were not associated to interventions. Pain was registered as most common AE corresponding 49,6 % of all AE’s. The second most common AE’s were musculoskeletal injuries corresponding 22,6 %. The reporting of AE’s was heterogenic and deficient making the implementation of meta-analysis not valid. All study articles had lacks, major lacks occurred in reporting the length and timing of AE’s. 82,8 % of articles reported only AE’s resulting from intervention and 55,2 % AE’s resulting dropouts, respectively. Most of the AE’s were small to moderate suggesting exercise therapy interventions to be safe for OA patients. However, the study results should be used with caution because of heterogenic interventions and insufficient data. Considering the results of this study it’s suggested that the term “adverse event” be used in exercise therapy interventions, AE’s are reported by study arms and clearly indicated if AE’s were caused by intervention of not. Finally, the amount, intensity and duration of AE’s should be reported, and advantages and disadvantages of exercise treatment discussed.en
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.titleHaitat ja niiden raportointi alaraaja-artroosipotilaiden liikuntainterventiotutkimuksissa : systemaattinen kirjallisuuskatsaus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906193299
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysonivelrikko
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysohaitat
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysoraportointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record