Show simple item record

dc.contributor.advisorIlkka, Virmasalo
dc.contributor.authorHietala, Elina
dc.date.accessioned2019-06-12T04:35:29Z
dc.date.available2019-06-12T04:35:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64534
dc.description.abstractKöyhyys nähdään yhtenä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ratkaisemattomista ongelmista ja sen vaikutukset ulottuvat yhteiskunnan eri tasoille. Yksilön näkökulmasta köyhyys merkitsee vajavaisuutta toimintakyvyssä ja toimintamahdollisuuksissa. Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää, millaisista tekijöistä köyhän osallisuuden kokemus muodostuu. Tutkimuksen aineistona käytettiin Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä – osa-aineiston kirjoituksia, joissa kirjoittajat kuvailivat elämäänsä köyhyydessä. Aineistoa käsiteltiin laadullisen tutkimuksen keinoin. Aineiston analyysi toteutettiin kahdessa osassa. Analyysi aloitettiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä, jonka teoriapohjana toimi kolmijakoinen osallisuuden määritelmä. Sisällönanalyysillä jaotellut taloudellisen osallisuuden, toiminnallisen osallisuuden ja yhteisöjen jäsenyyden pääluokat jaoteltiin edelleen teemoittelulla alaluokkiin, jotta osallisuuden osatekijöiden lähempi tarkastelu oli mahdollista. Analyysi osoitti kirjoittajien osallisuuden muodostuvan useista erilaisista tekijöistä, joita on myös yhteiskunnallisin toimin mahdollista tukea. Näistä osallisuuden tekijöistä tärkeimmiksi nousivat yksilön itsenäinen aktiivisuus sekä ydinperheen merkitys. Kirjoitusten ja analyysin perusteella voi arvioida, että osallisuuden kannalta olisi yhteiskunnan tärkeä tukea yksilöiden ja perheiden toimintakykyä ja vastata taloudellisiin tarpeisiin. Pelkän osallisuuden toimintakentän tarjoamisen sijaan aktiivisia tukitoimia tarvitaan, jotta yksilöiden voimavarat eivät kuluisi päivittäisessä arjessa selviytymiseen vaan niitä olisi mahdollista käyttää vahvemman osallisuuden tavoittelemiseen ja toteuttamiseen ja sen myötä myös mahdollisesti parantaa omaa taloudellista tilannettaan.fi
dc.format.extent31
dc.language.isofi
dc.titleOsallisuutta rakentamassa : osallisuuden tekijät köyhän arjessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906123136
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoköyhyys
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoköyhät
dc.subject.ysoyhteiskunta
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoarki
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record