Show simple item record

dc.contributor.advisorBöök, Marja Leena
dc.contributor.authorNurminen, Tiia
dc.date.accessioned2019-06-07T05:19:43Z
dc.date.available2019-06-07T05:19:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64420
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia vanhempien näkemyksiä kasvatusvastuusta ja erityisesti lasten liikuntaan kasvattamisen vastuusta. Pyrkimyksenä oli selvittää, minkälaisia ajatuksia vanhemmilla on kasvatusvastuusta ja sen jakautumisesta. Lisäksi mielenkiinnon kohteena oli se, minkälaisia näkemyksiä vanhemmilla on lasten liikkumisesta ja sen merkityksestä sekä siitä, keillä kaikilla on vastuu tukea lasten liikkumista. Tutkimukseen osallistui 13 vanhempaa, joilla oli ainakin yksi 7–9-vuotias lapsi. Vanhemmista 12 oli äitejä ja yksi isä, ja heistä kahdeksan rekrytoitiin mukaan Etelä-Savolaisen koulun kautta, ja loput viisi lumipallo-otannalla. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla siten, että 11 haastattelua toteutettiin puhelimitse, yksi Skypen välityksellä ja yksi kasvotusten. Tutkimusaineisto analysoitiin teemoittelemalla, ja siinä hyödynnettiin myös teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimustulokset olivat yhteneviä aiempien tutkimusten kanssa – sekä kasvatusvastuu että liikuntaan kasvattamisen vastuu kuuluvat ensisijaisesti lasten vanhemmille. Opettajien ja muiden oheiskasvattajien tuki kasvattamisessa ja liikunnan opastamisessa nähdään kuitenkin tärkeänä. Kasvatusvastuu nähtiin kokonaisvaltaisena vastuuna kattaen esimerkiksi mallin näyttämisen ja erinäisten asioiden, kuten käytöstapojen, opettamisen. Vanhemmat näkivät lasten liikkumisen merkityksellisenä, ja he kokivat heidän itsensä ja eri oheiskasvattajien pystyvän tukemaan lasten liikkumista monin keinoin. Tutkimusaihe on tärkeä, sillä lasten liikkumisella on monia hyötyjä lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Liikkumisen tukemisen keinoja onkin tärkeä pohtia ja kehittää tulevaisuudessa myös lasten näkökulmia kuullen.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.subject.otherkasvatusvastuu
dc.subject.othervanhempien vastuu
dc.subject.otherliikuntaan kasvattaminen
dc.subject.otherkasvatusvastuun jakautuminen
dc.subject.otherlasten liikkuminen
dc.titleVanhempien näkemykset lasten liikuntaan kasvattamisen vastuusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906073063
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysovastuu
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoliikkuminen
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysolapset (perheenjäsenet)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record