Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorUrpilainen, Neea-Stiina
dc.date.accessioned2019-06-05T12:44:23Z
dc.date.available2019-06-05T12:44:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64382
dc.description.abstractMobiilipelit ovat kasvava osa ihmisten päivittäistä elämää sekä nykyään myös vieraiden kielten oppimista kouluissa. Lisääntyvä kiinnostus on heijastunut tutkimukseen mobiiliteknologian hyödyntämisestä vieraiden kielten opiskelussa mobiiliavusteisen kielen oppimisen (esim. Gafni, Achituv ja Rachmani 2017) ja pelipohjaisen kielen oppimisen (esim. Reinhardt ja Sykes 2012) myötä, sekä enenevässä määrin myös yhteistoiminnallisessa kielen oppimisessa (esim. Fu ja Hwang 2018, Kukulska-Hulme ja Viberg 2018, Holden ja Sykes 2011). Aiemmat tutkimukset eivät kuitenkaan ole selvittäneet oppilaiden näkemyksiä pelipohjaisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen yhdistämisestä mobiilipelin avulla tilanteessa, jossa oppilaat harjoittelevat kahta vierasta kieltä samaan aikaan. Edeltävät tutkimukset ovat hyödyntäneet valmiita yhteistoiminnallisia työtapoja sen viiden perusperiaatteen (Johnson, Johnson ja Holubec 1994) suoran soveltamisen sijaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vastata näihin puutteisiin tarkastelemalla oppilaiden näkemyksiä englannin ja ruotsin samanaikaisesta harjoittelusta kolmen hengen ryhmissä yhteistoiminnallisen School Detectives-mobiilipelin pelaamisen perusteella. Tutkimukseen osallistui yhteensä yhdeksän 8.-luokkalaista oppilasta itäsuomalaisesta koulusta. Aineisto koostui pelin pelaamistilanteiden videoinneista ja observoinneista, yksilöllisesti täytetyistä kyselyistä sekä ryhmähaastatteluista. Materiaali analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset osoittavat, että vaikka oppilaiden näkemykset olivatkin monisyisiä, he suhtautuivat mobiilipeliin ja sen tarjoamiin kielten opiskelumahdollisuuksiin varsin myönteisesti. Yhteistoiminnalliset ryhmät koettiin hyödyllisiksi sosiaalisten taitojen ja kielten oppimisen sekä pelissä etenemisen kannalta. Suurin osa oppilaista piti enemmän englannista kuin ruotsista osana peliä, mutta kahden kielen rinnakkainen käyttö pelissä nähtiin hyvänä asiana siitä näkökulmasta, että samalla oppii useampaa kuin yhtä kieltä. Lähes kaikki halusivat pelata vastaavaa peliä jatkossa, ja osa oppilaista suhtautui myönteisesti ajatukseen useamman kielen yhtäaikaisesta opiskelusta yleisesti kielten tunneilla. Tutkimuksen tarkoituksena on innostaa kielten opettajia luomaan ja kokeilemaan mobiilipelejä rohkeasti osana opetusta. Tulosten perusteella yhteistoiminnallinen mobiilipeli voisi olla oppilaille mieluinen toteutustapa monialaisille oppimiskokonaisuuksille, jolloin peliin voisi yhdistää eri kielten lisäksi muitakin oppiaineita. Jatkotutkimuksen tehtäväksi jää selvittää, kuinka paljon oppilaat todellisuudessa oppivat peliä pelaamalla.fi
dc.format.extent158
dc.language.isoen
dc.titlePracticing English and Swedish as foreign languages cooperatively through a mobile game : a case study of 8th grade students’ perceptions in Finland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906052998
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysomobiilioppiminen
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoyhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.ysomobiilipelit
dc.subject.ysoqualitative research
dc.subject.ysocontent analysis
dc.subject.ysomobile learning
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysocooperative learning
dc.subject.ysomobile games


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record