Show simple item record

dc.contributor.advisorLönnroth, Harry
dc.contributor.authorNiemi, Ellinoora
dc.contributor.authorVäisänen, Roosa
dc.date.accessioned2019-05-29T06:33:56Z
dc.date.available2019-05-29T06:33:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64270
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia asenteita ja millaista motivaatiota suomenkielisten ja kaksikielisten oppilaiden välillä on ruotsin kieltä ja sen oppimista kohtaan, sekä löytyykö näiden kahden ryhmän väliltä eroja tai yhtäläisyyksiä. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla suomenkielistä oppilasryhmää ja kaksikielistä oppilasryhmää. Suomenkieliset oppilaat ovat seitsemännellä luokalla Kuokkalan yhtenäiskoulussa Jyväskylässä. Kaksikieliset oppilaat ovat myös seitsemäsluokkalaisia ja käyvät ruotsinkielistä koulua Kuokkala svenska skola. Molemmat haastatteluryhmät koostuivat kolmesta tytöstä ja kolmesta pojasta. Kaikki kuusi oppilasta ruotsinkielisen opetuksen seitsemänneltä luokalta valittiin tutkimuksen ryhmähaastatteluun. Vastaava määrä oppilaita suomenkielisestä opetuksesta seitsemänneltä luokalta valittiin ryhmähaastatteluun satunnaisotannalla. Aineisto on analysoitu käyttäen laadullista sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomenkielisten ja kaksikielisten oppilaiden välillä on eroja ja yhtäläisyyksiä. Kaksikielisten oppilaiden asenteet ruotsin kieltä ja sen oppimista kohtaan ovat positiivisempia kuin suomenkielisten oppilaiden. Kaksikielisillä oppilailla on lisäksi sisäinen motivaatio opiskella ruotsia. Suomenkielisillä oppilailla on puolestaan taipumus negatiivisempiin asenteisiin ruotsin kieltä kohtaan kuin kaksikielisillä oppilailla. Enemmistöllä suomenkielisessä ryhmässä motivaatio opiskella ruotsin kieltä tulee myös ulkoapäin. Hajontaa vastauksissa ryhmien sisällä ilmeni enemmän suomenkielisten oppilaiden haastattelussa kuin kaksikielisten oppilaiden haastattelussa. Tulosten perusteella havaitsimme innostavilla oppimistehtävillä ja opetusmetodeilla olevan vaikutusta molempien haastatteluryhmien oppilaiden motivaatioon oppia ruotsin kieltä.fi
dc.format.extent41
dc.language.isosv
dc.subject.othersvenskinlärning
dc.title"Niin, no en mä tartte ruotsia mihinkään" : en jämförande studie av finskspråkiga och tvåspråkiga elevers attityder till och motivation för svenska och svenskinlärning
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905292865
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoopiskelumotivaatio
dc.subject.ysooppilaat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record