Show simple item record

dc.contributor.advisorStrömmer, Maiju
dc.contributor.advisorLehtinen, Esa
dc.contributor.authorPerälä, Kati
dc.date.accessioned2019-05-23T12:43:24Z
dc.date.available2019-05-23T12:43:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64161
dc.description.abstractVuonna 2018 suomalaisessa mediassa uutisoitiin muutamista tapauksista, joissa tietyt sanat aiheuttivat niin suuren kohun, että niiden perusteella sanoja irtisanottiin työsuhteestaan. Mediahuomiota sai erityisesti Aki Ruotsalan erottaminen Pori Jazzin toimitusjohtajan tehtävästä 6.6. homoseksuaaleja syrjiviksi tulkittujen kommenttien vuoksi. Tapaus herätti julkisuudessa ristiriitaista keskustelua muun muassa soveliaasta kielenkäytöstä ja sananvapauden sekä -vastuun rajoista, minkä vuoksi aihetta on relevanttia tutkia kielitieteellisesti. Tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten Ruotsalan irtisanomista oikeutetaan ja miten sitä kyseenalaistetaan mediassa. Tutkimuksen kautta saadaan tietoa muun muassa siitä, minkälaiset diskursiiviset käytänteet ovat vallalla homoseksuaalisuudesta puhuttaessa sekä miten kohun aikana suhtauduttiin sananvapauden ja -vastuun rajoihin. Tutkimuksen viitekehyksenä on kriittinen diskurssianalyysi, jonka tarkastelun keskiössä ovat kielenkäyttö, sen kautta rakentuvat merkitykset sekä kielen ja vallan suhteet. Tutkimuksessa hyödynnetään erityisesti Fairclough’n (1997) näkemyksiä kielen tutkimuksesta median kontekstissa. Irtisanomisen oikeuttamista tarkastellaan Van Leeuwenin (2007) luoman legitimoinnin eli kielellisen oikeuttamisen analyysimallin kautta. Legitimointi ja sen vastakohta delegitimointi rakentuvat aina suhteessa diskurssiin, minkä vuoksi tarkastelun kohteena ovat myös aineistossa näkyvät diskurssit. Aineisto koostuu Ruotsalan irtisanomiseen liittyvistä Iltalehden ja Ilta-Sanomien uutisista ja toimittajien kommenteista, jotka on julkaistu kesäkuussa 2018. Aihetta tutkitaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 1) Mitkä ovat ne päädiskurssit, joiden kautta Aki Ruotsalan irtisanomista Pori Jazzin toimitusjohtajan tehtävästä joko legitimoidaan tai delegitimoidaan Ilta-Sanomien ja Iltalehden julkaisuissa? 2) Millaisilla kielellisillä keinoilla Ruotsalan erottamista pääasiassa (de)legitimoidaan näissä diskursseissa? Tuloksien mukaan Ruotsalan irtisanomista legitimoidaan eniten seksuaalisen tasavertaisuuden diskurssin kautta, mutta merkittäviä legitimointidiskursseja ovat myös imagodiskurssi ja sananvastuudiskurssi. Irtisanomista delegitimoidaan pääasiassa mediakriittisen diskurssin kautta, mutta kriittistä näkökulmaa esiintyy myös kohtuullisuusdiskurssissa ja uskonnonvapauden diskurssissa. Delegitimointia esiintyy aineistossa huomattavasti vähemmän kuin legitimointia. Jokaisessa diskurssissa on käytetty lukuisia erilaisia (de)legitimointikeinoja, mutta yleisin keino on moraalinen arviointi. Tutkimustulosten perusteella suhtautuminen Ruotsalan irtisanomiseen riippuu vahvasti siitä, minkälainen ideologia diskurssin taustalla vallitsee. Tutkimus tarjoaa ajankohtaisia näkemyksiä siitä, miksi tietyt diskursiiviset käytänteet olivat vallalla suomalaisessa yhteiskunnassa Ruotsalan kohun aikaan. Tulokset korostavat kriittisen lukutaidon tärkeyttä tekemällä näkyväksi sen, miten media voi vaikuttaa uutisoinnillaan lukijoiden mielipiteisiin. Suomen kielen alalla ei ole aiemmin juuri tutkittu legitimointia, joten tutkimus tuo myös tärkeän lisän tähän tietovajeeseen.fi
dc.format.extent100
dc.language.isofi
dc.subject.otherkriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.otherlegitimointi
dc.subject.othermedian valta
dc.titleHätiköidyt potkut vai ainoa oikea vaihtoehto? : Pori Jazzin toimitusjohtajan irtisanomisen oikeutus mediassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905232772
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysooikeutus
dc.subject.ysoPori Jazz
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysohomoseksuaalisuus
dc.subject.ysosananvapaus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record