Show simple item record

dc.contributor.advisorKannasoja, Sirpa
dc.contributor.authorKettunen, Petra
dc.date.accessioned2019-05-23T06:29:01Z
dc.date.available2019-05-23T06:29:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64135
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiakastyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ammattiylpeydestä. Sosiaalityöntekijöiden ammattiylpeyden kokemuksen ymmärtämiseksi tutkimuksessa eritellään ammattiylpeyden muodostumiseen yhteydessä olevia tekijöitä sekä ammattiylpeyden kokemisen ilmenemistä työssä. Tutkimuksesta saadut tulokset auttavat ymmärtämään ammattiylpeyden merkityksiä sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnille ja oman ammatillisuuden kehittymiselle. Tutkimus on laadullinen, ja sen aineisto koostuu seitsemästä kirjoituspyynnöllä kerätystä vapaamuotoisesta kirjoituksesta. Tutkimukseen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden taustatiedot vaihtelevat iän, työkokemuksen ja nykyisen toimenkuvan suhteen. Kirjoitukset on analysoitu aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimuksen teoriatausta on kaksiosainen, ja se muodostuu ylpeyden tunteen käsittelystä sekä sosiaalityön tarkastelusta professiona ja ammatillisena toimintana. Tutkimustulosten mukaan sosiaalityöntekijöiden ammattiylpeyden kokemiseen yhteydessä olevat tekijät muodostuvat useilla eri tasoilla. Sosiaalityön ulkopuolelta tuleva arvostus, työorganisaation merkitys, henkilökohtaiset saavutukset sekä sosiaalityöspesifit tekijät ovat vastaajien mukaan keskeisiä tekijöitä oman ammattiylpeyden kokemuksen muodostumiselle. Ammattiylpeyden kokemisen ilmeneminen työssä näyttäytyy positiivisena kokemuksena, jossa koetaan ammatti-identiteetin vahvistumista, ammatillista kasvua sekä työhyvinvoinnin lisääntymistä. Ammattiylpeyttä lisääviä tekijöitä mahdollistamalla voidaan edistää työhyvinvointia, mikä sitouttaa sosiaalityöntekijöitä työhönsä. Työyhteisön sisällä ammattiylpeyden mahdollistaminen tarkoittaa oman ja kollegojen työn arvostusta sekä sen näkyväksi tekemistä. Sosiaalityön ulkopuolinen arvostus ja työn merkittäväksi tunnustaminen osoitetaan työn vaativuuteen nähden riittävän palkkatason varmistamisella, mikä ei ole kuitenkaan vielä toteutunut.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otherammattiylpeys
dc.subject.otherammatillisuus
dc.titleSosiaalityöntekijöiden kokemuksia ammattiylpeydestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905232749
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysoprofessionalismi
dc.subject.ysoprofessiot
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysotyöhyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record