Show simple item record

dc.contributor.advisorVilkuna, Janne
dc.contributor.advisorLonkila, Helena
dc.contributor.authorMustonen, Jouni
dc.date.accessioned2019-05-15T09:47:34Z
dc.date.available2019-05-15T09:47:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63971
dc.description.abstractTämä tutkimus tarkastelee kulttuuriperintötietoa, sen muodostumista ja merkitystä yhteiskunnallisten sekä ympäristön fyysisten muutosten vaikutuksessa. Tarkastelun välineenä käytetään Keski-Pohjanmaan merellisen kulttuuriympäristön vedenalaisista muinaisjäännöksistä muodostunutta tietoa. Varsinainen tutkimusaineisto koostuu dokumentaatiosta, joka on koottu useasta samassa aineellisessa kulttuuriperintökategoriassa olevasta hylkykohteesta. Näiden maantieteellinen sijainti on toisistaan poikkeava. Yksi tutkimustapauksista sijaitsee matalan veden vyöhykkeellä vanhassa satama- ja teollisuusympäristössä, toinen sijoittuu ulkosaaristoon ja kolmas syvemmälle avomerivyöhykkeelle. Ajallista perspektiiviä tiedon muodostumiseen on haettu valitsemalla hylkykohteita, jotka ovat haaksirikkoutuneet kolmella eri vuosisadalla 1700-luvulta 1900-luvulle. Aineistoa on analysoitu laadullisella ja hermeneuttisella menetelmällä. Kustakin kulttuuriperintökohteesta on koottu tietoa erilaisista arkisto- ja kirjallisuuslähteistä. Tutkimusnäkökulmaa on edelleen syvennetty yhteisöllistä perimä- ja muistitietoa keräämällä. Lisäksi kaikista kohteista on koottu omakohtaisilla tutkimuksilla laajahko kenttähavainnointiaineisto vuosina 2014-2018. Keskeiseksi tutkimuksessa tavoiteltavaksi tulokseksi on asetettu saavutettavan tiedon todentaminen. Toiseksi tärkeäksi tavoitteeksi kohoaa kulttuuriperintökohteiden tunnistaminen ja identifiointi. Näistä lähtökohdista on tarkasteltu ei-ammatillisten toimijoiden ja viranomaistoiminnan suhteita sekä seurauksia tiedon muodostumisen prosesseissa. Asiaa on jäsennelty kokoamalla keskeiset havainnot saavutettavasta tiedosta aikajänteelle haaksirikkohetkestä nykyaikaan. Näin saatuja tuloksia on edelleen jäsennelty kenttätöiden tuottaman visuaalisen aineiston perusteella. Yhdistämällä tällä menetelmällä saadut havainnot muuhun tutkimusaineistoon voidaan kyseisten kulttuuriperintökohteiden tunnistaminen todentaa suurella varmuudella. Tutkimus osoittaa kulttuuriperintötiedon koostumisen kannalta keskeisiksi tekijöiksi paikallisten olosuhteiden ymmärtämisen ja tutkijan omakohtaisen roolin kyseisessä toimintaympäristössä. Alueellisille museotoimijoille voidaan katsoa kasvavan näin merkittävä rooli rajapintana muiden yhteisöjen ja ei-ammatillisten toimijoiden parissa. Eri toimijatahojen vuorovaikutus tapahtuu usein luonnollisesti ja avoimella yhteistyöllä kerätty sekä koostettu informaatio voidaan tehokkaasti siirtää institutionaalisiin tietokantoihin. Sen lisäksi että näin saavutettava kulttuuriperintötieto osoittaa alueellisen museotyön merkityksen, voidaan sen katsoa vahvistavan paikallista identiteettiä ja olevan yhteisöllistä hyvinvointia luova ilmiö.fi
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertiedon tallennus
dc.titleMerellinen perintömme : tieto ja sen tallentuminen muuttuvassa kulttuuriympäristössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905152618
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMuseologiafi
dc.contributor.oppiaineMuseologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi315
dc.subject.ysokenttätutkimus
dc.subject.ysomuistitieto
dc.subject.ysoyhteisöt
dc.subject.ysogeologia
dc.subject.ysomaantiede
dc.subject.ysomeret
dc.subject.ysomuseologia
dc.subject.ysokulttuuriympäristö
dc.subject.ysohylyt
dc.subject.ysokulttuuriperintö
dc.subject.ysohaaksirikot
dc.subject.ysovesikulkuneuvot
dc.subject.ysoarkistot
dc.subject.ysolaivat
dc.subject.ysokenttätyö
dc.subject.ysomeriarkeologia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record