Show simple item record

dc.contributor.advisorKostiainen, Emma
dc.contributor.authorAho, Hannu
dc.date.accessioned2019-05-09T12:21:38Z
dc.date.available2019-05-09T12:21:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63866
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella peruskoulun toimintakulttuurin muutosta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Koulun muutosta lähestytään rajojen ylittämisen näkökulmasta, koska toisistaan sosiokulttuurisesti poikkeavien toimintaympäristöjen välisten rajojen ylittämisen on todettu olevan elintärkeä voimavara toimintayhteisöjen muutokselle ja kehitykselle. Tutkimukseen ryhdyttiin, koska nykyisen koulujärjestelmämme kykyä vastata digitalisoituneen tietoyhteiskunnan osaamisvaatimuksiin on kyseenalaistettu. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla neljää (N=4) luokanopettajaa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua ja aineiston analyysissä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tuloksissa koulun toimintakulttuurin muutokset näkyvät mm. rajojen ylittämisenä opetuksessa, oppilasaineksen monimuotoisuuden arvostamisena sekä eri toimijoiden osallistumis- ja yhteistyömahdollisuuksien lisäämisenä. Rajojen ylittämisen haasteisiin lukeutuvat mm. koulujen rajalliset resurssit, opettajien ja oppilaiden kiinnostuksenkohteiden väliin jäävän kuilun kaventaminen sekä opetuksen ajoittainen auktoritatiivisuus. Toimintakulttuurin muutoksen todetaan olevan riippuvainen mm. opetussuunnitelmasta, sekä työyhteisön jäsenten suhtautumisesta uusiin ideoihin ja toimintatapoihin. Johtopäätöksenä on, että koulun toimintakulttuuri on osittain muuttunut kokonaisvaltaista oppimista tukevaan suuntaan, mutta koulun kehittäminen vaatii edelleen opetussuunnitelman muuttamista, opettajien rajoilla toimimisen kompetenssin kehittämistä sekä yhteistyön ja dialogisuuden lisäämistä työyhteisöissä ja oppimistilanteissa.fi
dc.format.extent116
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherrajat
dc.titlePeruskoulu muutoksessa : rajojen ylittämisen ja yhdistetyn oppimisen merkityksiä perusopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905092519
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotoimintakulttuuri
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record