Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.advisorPalviainen, Åsa
dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorHutka, Pauliina
dc.date.accessioned2019-05-08T07:54:04Z
dc.date.available2019-05-08T07:54:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63806
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten yläkoulun ruotsin ja englannin kielen opettajat määrittelevät ja tulkitsevat kielitietoisuuden. Lisäksi pyrittiin selvittämään kokevatko opettajat, että kielitietoisuus toteutuu heidän opetuksessaan ja jos kyllä, niin miten. Opettajia pyydettiin myös perustelemaan opetusmetodien valintaa, joita he käyttivät toteuttaakseen kielitietoisuutta. Tutkimus on luonteeltaan etnografinen ja laadullinen tutkimus, sillä tutkija oli itse mukana tutkimustilanteissa. Aineisto kerättiin haastattelemalla kahta opettajaa samasta yläkoulusta sekä tarkkailemalla yhteensä 30 oppituntia, joista kahdeksan tuntia videoitiin myöhempää analysointia varten. Kaikista oppitunneista kirjoitettiin myös muistiinpanoja, joita käytettiin tuloksien analysoinnissa muistitukena. Haastattelut analysoitiin käyttämällä sisältöanalyysiä, jossa analysoitavat kategoriat muodostetaan aineiston pohjalta, kun taas videoiden analysoinnissa käytettiin keskusteluanalyysiä. Aineisto jaettiin kahteen pääosaan: kielitietoisuus opettajien ideologiassa ja kielitietoisuus käytännössä. Pohdinnassa keskityttiin tarkastelemaan tuloksia tutkimuskysymyksistä käsin, eli millaisia ideologioita opettajilla on kielitietoisuudesta sekä miten nämä ideologiat näkyvät käytännön työssä. Opettajat kokivat kielitietoisuuden haasteelliseksi määritellä mutta tulkitsivat kielitietoisuutta myös hyvin laajalti ja monesta eri näkökulmasta muodostaen kielitietoisuudesta monitasoisen käsitteen. Kielitietoisuus määriteltiin lähinnä opettajan näkökulmasta eli mitä se merkitsee opettajalle ja opettajan työlle. Tulokset osoittavat, että kielitietoisuus nähdään osana opettajan työtä. Opettajat kokevat, että kielitietoisuus tarkoittaa heidän toimimistaan kielellisinä malleina oppilaille niin suomeksi, kohdekielellä kuin heidän omalla murteellaankin. Kielitietoisuus nähtiin myös osana käytösmallina olemista sekä osana kieliopin opetusta ja kielellisen tietoisuuden opettamista. Kielitietoisuus määriteltiin myös ajatustapana ja itseilmaisun välineenä. Kulttuurin tuntemusta ja monikielisyyttä ei nähty vahvasti osana kielitietoisuutta. Kielitietoisuuden määritelmä toimi opettajille myös samalla määritelmänä kielitietoisuuden toteutumiselle käytännön opetuksessa. Oppituntien tarkkailussa havaittiin, että suurimmaksi osaksi opettajien määritelmät kielitietoisuudelle toteutuvat myös opetuksessa. Opetusmetodeja perusteltiin opettajien omilla kokemuksilla sekä ajankäytöllä.fi
dc.format.extent119
dc.language.isosv
dc.subject.otherspråkmedvetenhet
dc.subject.othersvensklärare
dc.title”Jos ette ruotsia opi nii kuulettepahan sitte savvoo, että jottain tietoo jääpi piähän sitte” : språkmedvetenhet hos svensk- och engelsklärare och i deras undervisning i högstadiet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905082476
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokielen oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record