Recent Submissions

 • Pedagoginen kameleontti ja eriyttämisen maailmanmestari ­: valmistavan ryhmän opettajan työnkuva ja pätevyys 

  Lankinen, Ninni (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Perusopetukseen valmistavaa opetusta on tutkittu ja kehitetty Helsingin yliopiston Vastaantulo-hankkeessa nyt kahden vuoden ajan. Pääkaupunkiseudun kuntien valmistavan opetuksen ryhmissä on kerätty aineistoa ja hyviä ...
 • Suomi ja ruotsi toisena kielenä -opinnot haastavat koulutuksellista tasa-arvoa ammatillisessa koulutuksessa 

  Grym, Iina; Pietilä, Penni (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Koulujen monet kielet ja uskonnot -hankkeessa ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin suomi/ruotsi toisena kielenä -opetustuntien määrästä, sisällöistä ja kielituesta. Vastauksista paljastui, että koulutus on ...
 • Näkökulmia katsomusaineisiin lukiokoulutuksessa 

  Ikkala, Jussi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Koulujen monet kielet ja uskonnot -hankkeessa selvitettiin vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilannetta eri koulutusasteilla. Tässä artikkelissa paneudutaan uskontojen ...
 • Kielitilastoista toimintaan : riittääkö pieni jousto vai tarvitaanko rakenteellisia uudistuksia? 

  Ahlholm, Maria; Tainio, Liisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
 • Monikielinen käsitteenoppiminen valmistavassa opetuksessa, esimerkkinä matematiikka 

  Piippo, Irina; Portaankorva-Koivisto, Päivi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Vastaantulo-hankkeen yhtenä teemana on ollut monikielinen käsitteenoppiminen erityisesti yläkoulun valmistavilla luokilla. Tavoitteena on ollut paikantaa niin hyviä käytänteitä kuin uusia tapoja tukea monikielistä oppimista. ...
 • Struktuurit ja pelit kielenoppimisen alkuvaiheen tukena 

  Ratilainen, Anni (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Vastaantulo-hankkeessa on perehdytty kielenoppimisen alkuvaiheeseen ja suullisen kielitaidon kehittymiseen valmistavassa opetuksessa. Oppilaan aloittaessa koulunkäynnin uudella kielellä, on kielenoppimisen kannalta ...
 • Toinen kieli ja oma äidinkieli perusopetuksessa 

  Tainio, Liisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Koulujen monet kielet ja uskonnot -hankkeessa on kartoitettu oppilaan omien äidinkielten ja toisen kielen (suomi ja ruotsi) opetusta eri koulutusasteilla ja pyritty tavoittamaan sekä opetuksen onnistuneita käytänteitä että ...