Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorAlaniska, Päivi
dc.date.accessioned2019-05-02T07:31:29Z
dc.date.available2019-05-02T07:31:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63700
dc.description.abstractGlobalisaatio on vaikuttanut moderniin työelämään muun muassa lisäten kielitaidon merkitystä osana työntekijöiden ammatillisuutta. Englannin kieli näyttäytyy työelämässä erityisesti kansainvälisten markkinoiden, omistussuhteiden ja verkostojen kautta. Tapahtumatuotanto on toiminut kansainvälisillä markkinoilla jo vuosikymmeniä ja kasvavan live busineksen ansioista Suomessa esiintyy vuosittain satoja ulkomaalaisia artisteja. Tapahtumatuotanto on kasvanut myös liike-elämän konferenssien ja kasvuyritystapahtumien osalta monipuolistaen työn sarkaa entisestään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä on englannin kielen merkitys tapahtumatuotannon ammattilaisten työelämässä: millaisissa viestintätilanteissa englannin kieltä käytetään, millaista kielellisiä ja viestinnällisiä kompetensseja alan ammattilaisten tulee olla. Tutkimuksen sivujuonteina toimi kulttuurienvälinen viestintä sekä sosiaalinen media, joiden yhteyttä englannin kielen viestintätilanteisiin selvitettiin kielitaitokartoituksen yhteydessä. Tutkimus oli laadullinen haastattelututkimus, jonka aineisto koostuu kuudesta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Haastateltavat työskentelevät eri tapahtumatuotannon tehtävissä ja organisaatioissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että englannin kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän taitoja tarvitaan tapahtumatuotannossa paljolti samoissa tilanteissa kuin muualla liike-elämässä. Tutkimuksen perusteella määrällisesti tärkeimmäksi osa-alueeksi osoittautui kirjallinen viestintä, kuitenkin niin että haastateltavat kokivat suulliset viestintätilanteet haastavammaksi. Kaiken kaikkiaan hyvät viestinnälliset- sekä sosiaaliset taidot koettiin työssä pärjäämisen kannalta erittäin tärkeiksi. Tulosten perusteella työelämään valmistavan koulutuksen tulisi ottaa huomioon alan erityisenglanti, erilaisten tekstilajien normit sekä erityisesti neuvottelutilanteissa vaadittava sovitteleva ja soveltava kielitaito. Tulosten mukaan tapahtumatuottajat hyötyisivät myös business englannin opinnoista esimerkiksi talous- ja sopimus jargonin osalta. Myös kulttuurienvälisen viestinnän osaamiselle nähtiin olevan tarvetta. Sen sijaan sosiaalinen media ei työllistänyt kyseistä vastaajajoukkoa, vaikka sen keskeinen rooli alalla tunnustettiin välittömästi. Tutkimuksen myötä koottiin tapahtumatuottajan profiili, jota voi hyödyntää kohderyhmän kielten opetuksessa.fi
dc.format.extent113
dc.language.isoen
dc.subject.otherESP
dc.subject.otherneeds analysis
dc.titleJump on the band wagon : English language and communication needs among event management professionals
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905022375
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokulttuurienvälinen viestintä
dc.subject.ysotapahtumatuotanto
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysointercultural communication
dc.subject.ysoevent production
dc.subject.ysoworking life
dc.subject.ysolanguage skills


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record