Show simple item record

dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.authorSalmijärvi, Essi
dc.date.accessioned2019-04-10T06:24:36Z
dc.date.available2019-04-10T06:24:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63444
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien työstressin, stressitekijöiden sekä stressinhallintakeinojen yleisyyttä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös luokanopettajien työstressin sekä stressiä aiheuttavien tekijöiden pysyvyyttä lukuvuoden aikana. Lisäksi tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita, onko luokanopettajien työkokemus yhteydessä työstressin pysyvyyteen lukuvuoden aikana. Tutkimus oli osa Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom -tutkimusta (TESSI). Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, johon vastasi 52 ensimmäisen luokan opettajaa. Aineisto analysoitiin määrällisin menetelmin. Tulokset osoittivat, että syksyllä 63 ja keväällä 46 prosenttia luokanopettajista koki stressiä jonkin verran tai enemmän. Yleisimmiksi stressiä aiheuttaviksi tekijöiksi osoittautuivat järjestyksen ylläpitoon ja oppilaiden motivaatioon, työn sisältöön sekä ajanhallintaan liittyvät tekijät. Luokanopettajat käyttivät stressinhallintakeinonaan usein tai aina ystäviltä ja perheeltä saatavaa tukea sekä melko usein huumoria, sosiaalista tukea, itsestä huolehtimista ja myönteistä asennetta. Luokanopettajien työstressi ja stressitekijät olivat varsin pysyviä lukuvuoden aikana. Luokanopettajien stressitekijöissä muutosta tapahtui ainoastaan ajanhallinnassa, jonka pysyvyys laski lukuvuoden aikana. Luokanopettajien työkokemus ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä työstressin pysyvyyteen. Tulokset olivat pääsääntöisesti linjassa aiempien tutkimusten kanssa, mutta antoivat myös uutta tietoa luokanopettajien työstressin pysyvyydestä lukuvuoden aikana. Luokanopettajien työstressiä on tarpeen tarkastella pidemmällä aikavälillä, jolloin saadaan tarkempaa tietoa sen pysyvyydestä. Tutkimuksen perusteella sosiaaliset suhteet, huumori ja itsestä huolehtiminen ovat merkittävässä roolissa stressinhallinnassa ja hyvinvointiin panostamisessa.fi
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.othertyöstressi
dc.subject.otherstressitekijät
dc.subject.otherstressinhallintakeinot
dc.titleLuokanopettajien kokema työstressi, stressitekijät ja stressinhallintakeinot lukuvuoden aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904102123
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysostressinhallinta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record