Show simple item record

dc.contributor.advisorValleala, Ulla Maija
dc.contributor.authorHarju, Jussi
dc.date.accessioned2019-03-18T09:24:04Z
dc.date.available2019-03-18T09:24:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63165
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tutkimustehtävänä oli kartoittaa, millaista on teknologiakasvatus osana alkuopetuksen käsityö-oppiainetta. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisin tavoin alkuopetuksen käsityö kasvattaa oppilaan teknologista yleissivistystä ja miten teknologiakasvatus ilmenee kokonaisessa käsityöprosessissa. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella ja fenomenologis-hermeneuttisella lähestymistavalla. Aineistonkeruun menetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Harkinnanvaraisella otannalla valittuina informantteina toimi kahdeksan luokan- ja aineenopettajaa. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksessa selvisi, että teknologiakasvatus toteutui käsityö-oppiaineessa monin menetelmin ja osittain opettajan tiedostamatta. Käsityön nähtiin kasvattavan oppilaita teknologiseen yleissivistykseen käytännöllisten tietotaitojen, teknologian ymmärtämisen, soveltamisen ja hyödyntämisen kautta sekä luovan työskentelyn ja ongelmanratkaisun kautta. Teknologiakasvatuksen nähtiin ilmenevän kokonaisessa käsityöprosessissa prosessinomaisuuden, monimateriaalisuuden, tuotannollisuuden, aihepiirisisältöjen, kasvamisen taitojen ja yhteistoiminnallisuuden menetelmin. Tutkimustulosten perusteella voitiin päätellä, että teknologiakasvatuksen toteuttaminen alkuopetuksessa käsityön sisällä edellyttää opettajalta ymmärrystä teknologiakasvatuksen olemuksesta sekä kykyä soveltaa tätä tietoa ikäsoveltuvasti käytäntöön. Teknologiset sisällöt toteutuivat käsityössä melko kattavasti, mutta osin sattumanvaraisesti, ilman selkeää kokonaiskuvaa teknologiakasvatuksesta. Tarvitaan siis lisää tutkimustietoa siitä, miten opettajien teknologiatietoisuutta voitaisiin lisätä.fi
dc.format.extent75
dc.language.isofi
dc.titleTeknologiakasvatus osana käsityön oppiainetta alkuopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903181877
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoteknologiakasvatus
dc.subject.ysokäsityökasvatus
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysokäsityö (toiminta)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record