Uusimmat aineistot

 • Does vocationally oriented foreign language teaching meet the needs of Finnish and German vocational school students? 

  Dziomba, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  This article is based on upper secondary vocational school students’ interviews made in Finland and in Germany in 2016 and in 2017. The study results suggest that in both countries, English language skills are seen as ...
 • Kielitietoisena ja -taitoisena ammattiin 

  Kyckling, Erja; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
 • Ai mikä multimodaalinen vuorovaikutus? : opetussuunnitelman uudistustyö tulkkauksen koulutuksessa 

  Tapio, Elina; Turja, Hanna-Kaisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Viittomakielen tulkkeja on koulutettu Suomessa jo vuodesta 1978 lähtien. Ammattikorkeakoulutasolla tulkkikoulutusta on ollut yli kaksikymmentä vuotta. Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu ...
 • Mihin tähtäät, nursing-ohjelma? 

  Mustonen, Anu; Tuisku, Sara (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Tässä artikkelissa pohditaan, millainen ammattikorkeakoulujen hoitoalan englanninkielinen tutkinto-ohjelma on suomen kielen oppimisen näkökulmasta. Artikkeli pohjautuu asiasta tehtyyn taustatutkimukseen, omiin kokemuksiimme ...
 • Työelämään kielitaitoisina ja itseohjautuvina : englannin monimuoto-opetuksen tarkastelua ammattikorkeakoulussa 

  Siekkinen, Hellä (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Tarkastelen tässä väitöskirjaani (Siekkinen 2017) pohjautuvassa artikkelissa monimuoto-opetuksen käyttöä Jyväskylän ammattikorkeakoulun englannin opetuksessa ja sen mahdollista vaikutusta opiskelijoiden itseohjautuvuuteen ...
 • The Future is Now : UAS Language Education in Transition 

  Toivanen, Kirsi-Marja; Sankila, Kaija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  The current article discusses how the increasing student diversity and transformation of work challenge language education at the Finnish universities of applied sciences (UAS). The article highlights some administrative ...
 • Yritystä uralle! : maahanmuuttajat jatko-opintoihin ja työhön toisen ja korkea-asteen yhteishankkeessa 

  Jäppinen, Tuula; Nelimarkka, Birgitta; Yli-Tainio, Riitta (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Suomen työmarkkinoille tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän maahanmuuttajia. Toisaalta monien maassa jo asuvien kansainvälisten opiskelijoiden ja muista syistä tänne muuttaneiden voi olla vaikea työllistyä suomen kielen ...
 • Kielitietoisella ohjauksella vauhtia ammattikielen oppimiseen 

  Arola, Tuija; Seppä, Marianne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Vieraskielisten määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti, ja tämä näkyy voimakkaasti myös ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä yhä suurempi osa ammatin oppimisesta siirtyy työpaikolle. Uusi ...
 • Kieltä ja viestintää opiskellaan yhä enemmän verkossa ammatillisella toisella asteella 

  Jänis, Kaisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Pohjoiskarjalainen eRiveria on keskittynyt kehittämään ja tarjoamaan yhteisten aineiden verkko-opintoja ammatillisella toisella asteella. Äidinkielen opettaja ja kieltenopettaja kertovat, miten viestintä muuttuu, kun ...
 • Kohti eettistä ammatillista koulutusta 

  Leiding, Saija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2019)
  Ammatillinen koulutus on ollut jo muutaman vuoden ajan myrskyn silmässä. Koulutuksen uudistavaa lainsäädäntöä valmisteltiin vuosia, ja uusi lainsäädäntö astui voimaan 2018. Reformista on saatu ensi kokemuksia vuoden verran, ...