Show simple item record

dc.contributor.advisorHöylä, Helena
dc.contributor.authorHaustola, Milla
dc.date.accessioned2019-02-18T09:56:32Z
dc.date.available2019-02-18T09:56:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62828
dc.description.abstractKaksikielisyys on tänä päivänä yleinen ilmiö globalisaation sekä ihmisten lisääntyneen maantieteellisen liikkuvuuden myötä. Lisäksi yhä useammissa kodeissa käytetään rinnakkain kahta kieltä, ja täten lapset kuulevat arjessaan useampaa kieltä syntymästään saakka. Tällaisilla lapsilla on käytössään yhden äidinkielen sijasta kaksi samanaikaisesti opittua kieltä. Tässä kandidaatintutkielmassa tutkittiin kaksikielisten lasten kieltenkäyttöä heidän vanhempiensa näkökulmasta. Tutkimuksen otanta koostui neljästä Suomessa asuvasta perheestä, joiden kotikielinä olivat suomi sekä englanti. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisissa tilanteissa lapset käyttävät kutakin kieltä, ja missä määrin kielten välistä koodinvaihtoa (code-switching) esiintyy. Lisäksi haluttiin selvittää, suosivatko lapset jompaakumpaa kieltä, tai onko jompikumpi kieli toista vahvempi. Tutkimuksessa käytetty aineisto oli luonteeltaan laadullista, ja se kerättiin haastattelemalla lasten vanhempia. Keskeisimpien tulosten mukaan lasten kielivalintoja ohjasi yleisimmin heidän vanhempiensa läsnäolo, mutta myös tietyt sanat tai sanaparit saattoivat olla sidottuja tiettyyn kieleen seurasta tai tilanteesta riippumatta. Suurimmalle osalle lapsista oli tyypillistä suosia puhuessaan joko suomen tai englannin kieltä, mutta sekä yksilö- että perhekohtaisia eroavaisuuksia esiintyi runsaasti. Perheiden kokemukset koodinvaihdon yleisyydestä erosivat myös toisistaan, mutta ilmiö oli tuttu kaikissa neljässä perheessä. Tutkimus mukaili aiempien tutkimusten tuloksia muun muassa vanhempien läsnäolon vaikutuksessa lasten kielivalintoihin liittyen sekä kaksikielisten lasten taipumuksessa kokea jompikumpi kieli toista vahvemmaksi. Lisäksi koodinvaihto näyttäytyy tutkimuksen tulosten valossa hyvin tavallisena ilmiönä kahta kieltä puhuvien lasten keskuudessa. Laajempia yleistyksiä ei kuitenkaan ole perusteltua tehdä tämän perusteella, sillä tutkimuksen otanta koostui vain neljästä perheestä.fi
dc.format.extent31
dc.language.isoen
dc.subject.otherbilingual
dc.subject.otherlanguage choice
dc.title“From now and again he would fall behind in one of the languages...”: parents' views on their Finnish-English bilingual children's use of languages
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902181531
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysokielenkäyttö
dc.subject.ysokoodinvaihto
dc.subject.ysolastenkieli
dc.subject.ysochildren (age groups)
dc.subject.ysobilingualism
dc.subject.ysouse of language
dc.subject.ysocode switching (use of language)
dc.subject.ysochildren's language


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record