Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorVenäläinen, Henri
dc.date.accessioned2019-01-17T07:16:10Z
dc.date.available2019-01-17T07:16:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62522
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda käsitys asiakaskeskeisyydestä osana ohjelmistokehitystä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös käytänteitä asiakaskeskeisyyden ja ohjelmistokehityksen välillä. Asiakaskeskeisyyteen panostaminen voi merkittävästi vaikuttaa asiakkaan ja ohjelmistoa kehittävän organisaation suhteeseen. Asiakaskeskeiset prosessit auttavat ohjelmistokehitysorganisaatiota kehittämään entistä laadukkaampia ohjelmistoja. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä asiakasyhteistyöllä voidaan hakea tukevampaa kasvua ja sellaista kilpailuetua, mitä kilpailijoiden on vaikea kopioida. Tässä tutkielmassa esitellään yleisesti ohjelmistokehitystä ja tarkemmin tarkastellaan ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä. Ketterät menetelmät ovat 2000-luvun jälkeen nousseet suosituimmiksi ohjelmistokehitysmenetelmiksi. Ketteriä menetelmiä käytetään jopa 80%:ssa ohjelmistoprojekteista. Vaikka ketterät menetelmät ovat luonteeltaan asiakaslähtöisiä, voi ohjelmistoja kehittäviltä yrityksiltä puuttua syvempi ymmärrys asiakaskeskeisyyden tuomista eduista. Tämä tutkielma pyrkii tarjoamaan syvempää tietoa asiakaskeskeisyydestä, jotta sitä voidaan hyödyntää entistä paremmin myös ohjelmistoja valmistavissa organisaatioissa. Tässä tutkimuksessa käsitellään asiakaskeskeisyyttä, sen määritelmää sekä millaisia käytänteitä asiakaskeskeisillä organisaatioilla on. Lisäksi on esitelty ohjelmistokehitystä yleisesti, jotta lukijalla on mahdollisuus ymmärtää näitä molempia ajankohtaisia aiheita tarkemmin. Näin lukijan on myös helpompi muodostaa yhteyksiä näiden käsitteiden välille. Asiakaslähtöisyydestä on tullut tämän vuosikymmenen yksi kuumista puheenaiheista liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkimuksessani olen huomannut sen periaatteiden tukevan hyvin myös ohjelmistokehittämisen prosesseja. Ohjelmistokehittämisestä voidaan asiakaskeskeisyyttä syvemmin ymmärtämällä valmistaa asiakasyhteistyössä entistä laadukkaampia ohjelmistoja, joilla yrityksien on mahdollista luoda kilpailuetua kovasti kilpailluilla markkinoilla.fi
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to create an understanding of customer centricity in software development and its practices regarding to it. In organizations investing to customer centricity can significantly make a difference in the customer relationship between the customer and software developers. Continuously changing environments where companies compete, customer collaboration is a way to gain a larger foothold in the markets. By means of customer centricity it is possible to gain a competitive advance that can not be easily copied by competitors. In my thesis I will introduce software development in general and focus a bit more on agile software development methods. Since they have become the most used software developing methods of the 21st century and about 80% of software projects are considered agile. Agile methods are customer centric by their principles. However, there are studies which show that customer centric approach is not so widely known around software developing organisations. Deeper knowledge in customer centricity could create a great benefit for these companies. This thesis covers customer centricity, the definition of it and the practices of customer centric organisations. This thesis also discusses software development in general. That way the reader can have a perception of both customer centricity and software development to allow understanding the similarities between these interesting topics. Customer-oriented approach has become a trend when speaking about business development. Customer centricity could be a way for software developer to produce software with higher quality.en
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.subject.otherasiakaskeskeisyys
dc.titleAsiakaskeskeinen ohjelmistokehitys
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901171225
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoketterät menetelmät
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysoketterät menetelmät
dc.subject.ysoasiakaslähtöisyys
dc.subject.ysoohjelmistotuotanto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record