Show simple item record

dc.contributor.authorGabra, Sonja
dc.date.accessioned2019-01-07T09:47:45Z
dc.date.available2019-01-07T09:47:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60933
dc.description.abstractOn sanottu, että kielet eivät eroa toisistaan siinä, mitä niillä voidaan ilmaista, vaan mitä niillä on pakko ilmaista. Suomen kielessä voidaan ilmaista verbien aspektuaalisuutta eri kielellisin keinoin (esimerkiksi verbin objektin sijamuodolla). Sitä vastoin verrattain harvinaisia kaksiaspektisia verbejä lukuun ottamatta jokaiseen venäjän verbiin liittyy joko imperfektiivinen (rajaamaton) tai perfektiivinen aspektimerkitys (rajattu). Verbien aspektuaalisuus on slaavilaista kieliperhettä yhdistävä tekijä. Suomenkielinen oppija puolestaan, näitä kieliä käyttäessään, joutuu tekemään valintaa perfektiivisten ja imperfektiivisten verbien välillä; toiminto, johon suomenkieltä käyttäessä ei juuri pakollisesti joudu. Aspekteja pidetään yleisesti yhtenä venäjän kieliopin vaikeimmista asioista suomalaiselle opiskelijalle, koska suomen kielen aspektuaalisuutta ei ilmaista ensisijaisesti verbeillä. Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään keskeisimpien aspektimerkitysten rakentumista näissä kielissä. Aspekteja tarkastellaan oppimisen kannalta kahdesta näkökulmasta, aspektiparien muodostamisen ja toisaalta verbiaspektien merkityksen ja käytön osalta. Pyrin selvittämään, venäjän kielen aspektien oppimisen vaikeutta; miten venäjää vieraana kielenä, suomea äidinkielenään puhuva opiskelija mieltää venäjän verbiaspektien käyttöä ja merkityksiä, millaisia strategioita opiskelija käyttää verbiaspektien käytön yhteydessä ja mitä helppoja ja vaikeita piirteitä sisältää aspektiparien muodostus. Tämä ohessa tarkastellaan myös sitä, miten opiskelijat arvottavat aspektien hallintaa ja millaisia oppimisstrategioita suosisivat verbiaspektien tavoitteellisessa opiskelussa. Tästä tutkielmasta on rajattu pois liikeverbien aspektuaalisuuden tarkastelu. Liikeverbejä ja niiden oppimista on tutkittu mm. Erja Haapa-ahon pro gradu - tutkielmassa (2009).fi
dc.format.extent109
dc.language.isoru
dc.subject.otheroppimisstrategia
dc.subject.otherkieliopin oppiminen
dc.titleУСВОЕНИЕ ВИДОВ РУССКОГО ГЛАГОЛА В ФИНСКОЙ АУДИТОРИИ
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901071083
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVenäjän kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineRussian Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi312
dc.subject.ysokielioppi
dc.subject.ysointerferenssi (kielitiede)
dc.subject.ysooppimistyylit
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysovenäjän kieli
dc.subject.ysokielen omaksuminen
dc.subject.ysoäidinkieli (kieli)
dc.subject.ysoaspekti
dc.subject.ysoverbit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record