Show simple item record

dc.contributor.advisorRutanen, Niina
dc.contributor.authorMäki-Reini, Eveliina
dc.date.accessioned2018-12-03T05:53:39Z
dc.date.available2018-12-03T05:53:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60439
dc.description.abstractMäki-Reini, Eveliina 2018. Kasvattajien näkemyksiä muutoksista lasten sosiaalisessa toiminnassa Papilio-ohjelman käyttöönoton myötä. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 55 sivua. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kasvattajien näkemyksiä siitä, millaisia muutoksia Papilio-ohjelman käyttöönotto sai aikaan lasten sosiaalisessa toiminnassa päiväkodissa. Papilio-ohjelma on kehitetty alun perin Saksassa, missä tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden lasten sosioemotionaalisten taitojen kehitykseen. Tässä tutkimuksessa pyrin kuvaamaan ammattikasvattajien näkemyksiä Papilio-ohjelman yhteydestä muutoksiin lasten sosiaalisessa toiminnassa suomalaisessa varhaiskasvatusympäristössä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ammattikasvattajat kahdesta päiväkodista, joissa oli otettu Papilio-ohjelma käyttöön vuoden 2015 lopulla. Aineistoni koostui kahdeksasta ammattikasvattajan haastattelusta, joihin lukeutui lastenhoitajia, lastentarhanopettajia sekä erityislastentarhanopettajia. Kyseiset haastattelut sain käyttööni Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeen kautta. Aineiston analyysi rakentui sisällönanalyysin menetelmän avulla. Tutkimukseni mukaan Papilio-ohjelman käyttöönoton myötä muutoksia tapahtui lasten tunnetaidoissa ja ryhmädynamiikassa. Eniten muutoksia ryhmädynamiikassa tapahtui vertaisten kanssa toimimisen taidoissa sekä leikin ominaisuuksissa. Tunnetaidoissa muutoksia tuli ilmi sekä tunnetietoisuudessa, että tunteiden käsittelyssä. Aineistosta nousi esille myös muutoksia lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimukseni tulokset viittasivat siis myös siihen, että ohjelman käyttö ei ainoastaan ollut yhteydessä kasvattajien näkemyksiin lasten taidoista, vaan koko päiväkodin toimintakulttuurin muutokseen. Tarkempaa tutkimusta olisi kuitenkin aiheellista tehdä muutoksen määrästä tai toisaalta aikuisten toiminnan ja sitoutumisen merkityksestä intervention vaikuttavuuteen.fi
dc.format.extent56
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherPapilio
dc.subject.otherkasvattajan näkökulma
dc.titleKasvattajien näkemyksiä muutoksista lasten sosiaalisessa toiminnassa Papilio-ohjelman käyttöönoton myötä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812034969
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysokasvattajat
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysotunnekasvatus
dc.subject.ysolasten kehitys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record