Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Kati
dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.authorAho, Katri
dc.contributor.authorBackman, Emmi
dc.date.accessioned2018-11-07T07:13:26Z
dc.date.available2018-11-07T07:13:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60141
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastellaan romaninaisten toimijuuden muodostumista. Tutkielmassa pohditaan sitä, millaisia toimijuuden modaliteetteja romaninaisten arjesta on löydettävissä. Tutkielmassa ollaan kiinnostuttu romanikulttuurin ja naissukupuolen leikkauspisteestä ja siinä ilmenevästä toimijuudesta. Tutkielman aineisto koostuu kymmenen romaninaisen haastattelusta, jotka on toteutettu kevään 2018 aikana. Haastattelut ovat olleet puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Aineistoa on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu toimijuuden teoretisoinnista sekä tarkemmin toimijuuden modaliteettimallista. Toimijuuden muodostumista tässä aineistossa tarkastellaan sekä aineistolähtöisesti että teorialähtöisesti modaliteettimallia hyödyntäen. Tutkielman tuloksissa romaninaiset kuvaavat arkista toimijuuttaan erityisesti kotiin, perheeseen ja läheissuhteisiin liittyen. Romaninaiset kertoivat arkisesta toimijuudestaan myös työelämään ja koulutuksen liittyen. Uskoon liittyvät asiat olivat myös yksi tärkeä arjen osa haastatelluille. Lisäksi romaninaisten toimijuutta määrittää ja muotoilee romaniasu. Asu herättää romaninaisissa voimakkaita tunteita ja sen pukemiseen ja kantamiseen liittyy ristiriitaista suhtautumista, joka muuttuu iän ja ajankohdan muuttuessa. Tulosten mukaan romaninaiset kohtaavat edelleen arjessaan ennakkoluuloja ja lain vastaisia syrjiviä käytäntöjä. Syrjintä on romaninaisille arkea. Se on huutelua kadulla, seuraamista ja asioinnin estämistä kaupoissa ja syrjiviä käytäntöjä työ- ja harjoittelupaikoissa. Kokemastaan syrjinnästä huolimatta romaninaiset ovat ylpeitä kulttuuritaustastaan. Tulosten mukaan romaninaisten toimijuuteen kodin piirissä liittyy vahvasti naisen rooli kodin puhtauden ylläpitäjänä, mihin opitaan lapsesta saakka vanhempia seuraamalla. Romaninaisten toimijuudelle tärkeää on perhekäsityksen laajuus ja suvun merkitys. Tulosten mukaan romaninaiset hakeutuvat pitkälti sosiaali-, kasvatus- ja ravitsemusalalle, ja alan valintaan vaikuttaa romaniasun käyttömahdollisuudet. Romaninaisilla on vahva halu työllistyä, ja syrjintäkokemukset työelämässä vaihtelevat yksilöittäin. Tuloksissa tuli esille myös, että usko on romaninaisille tärkeä voimavara, josta saa tukea arjessa ja elämän vaikeina hetkinä.fi
dc.format.extent104
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherromaninainen
dc.subject.othertoimijuuden modaliteetit
dc.titleToimijuus romaninaisten arjen kuvauksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811074637
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoromanikulttuuri
dc.subject.ysoromanit
dc.subject.ysonaiset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record