Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha T.
dc.contributor.authorTegelman, Tuuli
dc.date.accessioned2018-11-02T07:51:14Z
dc.date.available2018-11-02T07:51:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60084
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää opettajien käsityksiä vuosiluokkiin sitomatonta opetusta tukevan toimintamallin pedagogiikasta. Tutkimuksen kohteena on Kuopiossa toteutetun vuosiluokkiin sitomatonta opetusta tukevan toimintamallin pedagogiikka sekä työn edellyttämät opetusjärjestelyt. Tutkimukseni edustaa laadullista tutkimusta. Selvitin fenomenografisella tutkimusmenetelmällä toimintamallia toteuttavien opettajien käsityksiä vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen haasteista ja mahdollisuuksista. Tutkimuksen teoriaosuus on aineistolähtöinen ja siinä painottuu inklusiivisen koulun näkökulma sekä vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen lähtökohdat ja taustat. Tutkimusaineisto muodostuu yhden kuopiolaisen koulun opettajien, rehtorin ja sekä hankekoordinaattorin teemahaastatteluista. Haastatteluaineiston koodaukseen käytin Atlas.ti -ohjelmaa, jonka avulla muodostin aineistosta käsityskategorioita. Näistä muodostui yhteensä viisi kuvauskategoriaa. Nämä kategoriat ovat vuosiluokkiin sitomaton opetus ja inkluusio, opetussuunnitelman (2014) mukainen opetus, haasteet, opetusjärjestelyt ja oppilaan rooli. Tutkimus osoitti, että toimintamallin opetusjärjestelyt tukevat yksilöllistä oppimis-ta ja mahdollistavat vertaisoppimisen. Toimintamallissa ongelmallisena koettiin hallinnolliset haasteet. Tuloksista voidaan päätellä toimintamallin edesauttavan oppilaan aktiivisen roolin ja oppimisen tuen toteutumista. Toimintamalli edellyttää opettajan osaamista ja ryhmätyötaitoja, haasteet liittyvät enemmän hallinnollisiin seikkoihin kuin toimintamallin opetusjärjestelyihin.fi
dc.format.extent74
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervuosiluokkiin sitomatonta opetusta tukeva opetus
dc.subject.otherinklusiivisuus
dc.title" Se on sellaista tasapainoilua" : Kalevalan koulun opettajien käsityksiä vuosiluokkiin sitomatomasta esi- ja alkuopetuksesta.
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811024605
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysovuosiluokkiin sitomaton opetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record