Show simple item record

dc.contributor.authorPitkänen, Pasi
dc.date.accessioned2018-10-25T06:13:52Z
dc.date.available2018-10-25T06:13:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59945
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää fyysisen kunnon ja motoristen taitojen välistä yhteyttä 5.-6. luokkalaisilla kahden lukukauden mittaisen seurantatutkimuksen avulla. Lisäksi tarkasteltiin tyttöjen ja poikien eroa yhdeksän liikuntatestin avulla, jotka suoritettiin neljä kertaa tutkimuksen aikana. Tutkimukseen osallistui yksi luokka (n = 25). Aineistoa analysoitiin SPSS-ohjelman avulla. Fyysisen kunnon ja motoristen taitojen välisiä yhteyksiä analysoitiin Pearsonin tulomomenttikertoimen avulla. Sukupuolten välisiä keskiarvoeroja analysoitiin Studentin T-testillä. Lisäksi testitulosten kehittymistä mittausten välillä analysoitiin varianssianalyysillä ja kehittymisen tilastollista merkitsevyyttä Wilksin Lambda -testin avulla. Tutkimustulosten perusteella fyysisellä kunnolla ja motorisilla taidoilla ja positiivinen yhteys toisiinsa. Kestävyyskunto korreloi parhaiten sekä fyysistä kuntoa että motorisia taitoja vaativien liikkeiden kanssa. Motorisista taidoista liikkumistaidoilla oli selkein positiivinen yhteys eri fyysisen kunnon osa-alueisiin ja muihin motorisiin taitoihin. Tutkimuksessa tytöt saivat tilastollisesti merkitsevästi parempia tuloksia liikkuvuutta mittaavassa eteentaivutuksessa sekä liikkumistaitoja ja rytmikoordinaatiota vaativassa naruhypyssä. Liikkuvuus korreloi kaikista liikkeistä vähiten muiden mitattavien ominaisuuksia kanssa. Muuten tyttöjen ja poikien testituloksissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, vaikka tytöt olivatkin hivenen poikia parempia suurimmassa osassa liikkeistä. Testitulokset olivat parantuneet koko tutkimusjakson aikana tilastollisesti merkitsevästi kahta fyysistä kestävyyskuntoa mittaavaa testiliikettä lukuun ottamatta. Tutkimuksen johtopäätöksena voidaan todeta, että saadut tulokset vahvistavat pääosin aikaisempia tutkimustuloksia. Kestävyyskunnolla on myös aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan positiivinen yhteys motorisiin taitoihin. Myöskään liikkuvuuden yhteyttä fyysiseen kuntoon ja motorisiin taitoihin ei ole pystytty aiemmissa tutkimuksissa selkeästi todentamaan. Tytöt ovat saaneet poikia parempia tuloksia naruhypyssä ja liikkuvuudessa. Fyysisessä kunnossa tyttöjen ja poikien välillä ei tässä tutkimuksessa löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja, vaikka jotkin aiemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet poikien fyysisen kunnon olevan tyttöjen kuntoa parempi varsinkin voimaa mittaavissa testeissä. Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että motorisia taitojen ja fyysisen kunnon harjoittamisella on merkittävä yhteys oppilaiden liikunnallisten perustaitojen kehittymiseen.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunnalliset perustaidot
dc.subject.otherliikkumistaidot
dc.subject.othertasapainotaidot
dc.subject.otherkäsittelytaidot
dc.titleSeurantatutkimus 5.-6. -luokkalaisten liikunnallisista perustaidoista ja niiden kehittymisestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810254526
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.subject.ysofyysinen kunto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record