Show simple item record

dc.contributor.advisorPulkkinen, Mirja
dc.contributor.authorHeikkinen, Tiina
dc.date.accessioned2018-10-18T10:19:43Z
dc.date.available2018-10-18T10:19:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59867
dc.description.abstractAsiakkaiden muuttuvat tarpeet ja odotukset sekä kehittynyt teknologia ovat käynnistäneet maailmanlaajuisen digitaalisen murroksen. Digitalisaatio muuttaa yritysten kilpailuasetelmaa ja toimintaympäristöjä. Se edellyttää yrityksiltä innovatiivista toimintaa, uudenlaista osaamista ja omaksumista. Digitalisaatiossa korostuu asiakaslähtöisyyden merkitys. Yritysten on kehitettävä ja tarjottava entistä nopeammin parempia palveluita. Teknologian kehittymisen seurauksena tapahtunut kilpailuympäristön muutos on vaikuttanut myös rahoitusalalla asiakkaiden käytökseen. Tutkimuksessa käsiteltiin tapausorganisaatiossa pilotoitua DevOps-toimintamallia, jota tutkimalla pyrittiin löytämään haasteita, taustamekanismeja sekä yksittäisiä kehityskohteita IT-palvelutuotannon yhdistämiseen. Tutkimus pohjautui tilanteeseen, jossa toimintamallia pyritään edelleen kehittämään pilotin aikana kehityskohteiden ja palautteiden avulla. Ketterän toimintamallin on tarkoitus laajentua organisaatiossa kattamaan kehittämisen ja tuotannon toimintoja sekä saada organisaation jäsenet käyttämään uutta toimintamallia ja sitoutumaan siihen. Tässä tutkimuksessa IT-palvelutuotannon ja DevOpsin yhdistämistä lähestyttiin palveluntuotannon näkökulmasta rahoitusalalla. DevOpsin moniulotteisuudesta johtuen ketterän toimintamallin sisältö jää usein epäselväksi. Organisaatioiden on vaikea käyttöönottaa ketterä toimintamalli, koska sen toteuttaminen voidaan tehdä eri tavalla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa teoriaan ja empiiriseen osioon perustuen suosituksia eli suunnitte-luperiaatteita, jotka tarjoavat lähtökohtia palvelutuotannon huomioimiselle. Palvelutuotannossa halutaan ensisijaisesti varmistaa, että tuotantoympäristö on vakaa ja saatavilla. Tutkimusprosessi toteutettiin konstruktiivisella suunnit-telutieteen (Design Science) -menetelmällä, jossa tutkimuksen kohteeksi valittua ongelmaa kehitetään ja jalostetaan iteratiivisesti. Tämän tutkimuksen ratkaisuna toimii tutkimuksen tuloksena syntyneet suunnitteluperiaatteet, jotka keräävät yhteen tutkimuksesta nousseet tärkeimmät havainnot. Suunnitteluperiaatteita voidaan käyttää tukemaan ja kehittämään DevOps-toimintamallia, jossa eri tekijät huomioimalla organisaatio voi saada IT-palvelutuotannon ja DevOpsin yhteensopivaksi.fi
dc.description.abstractThe changing needs and expectations of customers as well as developing technology have triggered a worldwide digital transformation. Digitalization changes the competitive position and operating environments of companies by requiring innovative activities, new skills and user acceptance. Digitalization emphasizes the importance of a customer-driven approach. Service providers are face with a challenge of developing and offering better services at an increasing speed. This change in the competitive position has also affected customer behavior in the financial sector. This study processed the DevOps model piloted in the case organization. The model was studied to find out the challenges, background mechanisms and also the individual development targets in combining IT service production. The research was based on a situation in which the model is being further developed during the pilot based on recommendations and feedback. DevOps, the agile model, is expected to cover both development and production operations and to engage members of the organization in using and committing to a new approach. In this study, the integration of IT service production and a DevOps mindset was approached from a perspective of service production in the financial sector. Due to the multidimensional nature of DevOps, the content of the agile model often remains unclear and is at the same time difficult to implement in organizations because it can be done in many ways. The objective of this study was to provide recommendations based on theory and an empirical section providing the basis for considering the IT service production. The purpose of IT service production is to ensure the production environment’s stability, availability and reliability. The research process was carried out with the constructive design science (DS) method, where problem and solution were studied and processed iteratively. The results of this study include the design principles bringing together the most important observations related to recommendations. The recommendations can be used to support and develop the DevOps model. By considering the various factors of the model allows the organization to make its IT service operation and DevOps compatible.en
dc.format.extent72
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherIT-palvelunhallinta
dc.subject.otherITSM
dc.subject.otherIT-palvelutuotanto
dc.subject.otherITIL
dc.subject.otherperinteinen ja ketterä IT
dc.subject.otherbimodaalinen IT
dc.subject.otherkahden nopeuden IT
dc.subject.otherDevOps
dc.titleDevOps ja sen yhteensovittaminen IT-palvelutuotantoon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810184446
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojenkäsittelytiedefi
dc.contributor.oppiaineComputer Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopalvelutuotanto
dc.subject.ysotietotekniikka-ala
dc.subject.ysoyhdenmukaistaminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record