Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Antti
dc.contributor.authorAinola, Anna
dc.date.accessioned2018-10-15T06:59:21Z
dc.date.available2018-10-15T06:59:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59818
dc.description.abstractLiiketoimintatiedon hallinta on tänä päivänä hyvin merkittävässä roolissa organisaatioiden toiminnassa. Organisaatioiden liiketoimintaympäristö sisältää valtavan määrän tietoa, jonka kerääminen ja hyödyntäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä organisaation selviytymisen ja suoriutumisen kannalta. Samalla liiketoimintatiedon hallinta kytkeytyy vahvasti organisaation strategiseen päätöksentekoon ja strategiseen johdon laskentatoimeen. Tämän pro gradu- tutkielman tavoitteena on laajentaa ymmärrystä liiketoimintatiedon hallinnan ja organisaation strategisen johtamisen ja laskentatoimen suhteesta. Tutkimuksen aihe on merkittävä ja ajankohtainen, sillä näitä kahta osa-aluetta on tutkittu laajasti aiemmin, mutta niiden välinen yhteys on jäänyt vähemmälle huomiolle. Lisäksi tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tutkimuksen kohteena olleessa organisaatiossa tulisi kehittää liiketoimintatiedon hallintaa ja mitä se vaatii, jotta se tukisi paremmin organisaation päätöksentekoa ja suorituskykyä. Tämä tutkimus on laadullinen case-tutkimus, jossa haastateltiin erään suomalaisen organisaation strategisen johtamisen ja operatiivisen toiminnan henkilöitä, jotka ovat päivittäin tekemisissä liiketoimintatiedon hallinnan parissa. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempaa tutkimusta siitä, että liiketoimintatiedon hallinta ja strateginen johtaminen kytkeytyvät toisiinsa ja liiketoimintatiedon hallinnalla on merkittävä vaikutus organisaation toiminnan ohjaamisessa, seurannassa ja kehittämisessä. Erityisesti käytettävissä olevan datan laatu, henkilöstön osaaminen sekä eri toimintojen välinen yhteistyö ja yhtenäiset tavoitteet vaikuttavat liiketoimintatiedon hallinnan prosessin onnistumiseen. Lisäksi esiin nousi joukko kehitysideoita, joiden perusteella kohdeorganisaation liiketoimintatiedon hallinnan prosessia alettiin kehittää entistä paremmin organisaation toimintaa tukevaksi ja tehostavaksi.fi
dc.format.extent116
dc.language.isofi
dc.subject.otherjohdon laskentatoimi
dc.subject.otherliiketoimintatiedon hallinta
dc.titleLiiketoimintatiedon hallinnan prosessi organisaation päätöksenteon ja suorituskyvyn tukena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810154419
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.subject.ysoorganisaatiot (järjestelmät)
dc.subject.ysostrateginen johtaminen
dc.subject.ysobusiness intelligence


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record