Recent Submissions

 • Yhdessä ULAlla : opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa 

  Kaukonen, Vili; Toikka, Teppo (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Opettajien täydennyskoulutus on perinteisesti keskittynyt yksittäisten opettajien taitojen kehittämiseen, eikä sillä ole juuri ollut yhteyttä opettajien peruskoulutukseen. Voisiko täydennyskoulutus olla hajanaisten ...
 • Mentorointi on typerä sana 

  Pennanen, Matti (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Mentorointi on siitä merkillinen sana, että kaikki ovat siitä joskus kuulleet ja monet luulevat jopa tietävänsä, mitä se on. Mutta tietävätkö he ihan oikeasti? Sitä minä epäilen, koska mentorointi-sanaa viljellään niin ...
 • Johan on markkinat! : varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen muutoksessa 

  Ruutiainen, Ville (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Yksityisesti tuotetun varhaiskasvatuksen osuus kasvaa. Kasvu on ollut julkisesti tuettua eli poliittisen prosessin tulos. Yksityisen toiminnan, perheiden valinnan mahdollisuuksien ja palveluntuottajien kilpailun lisääntymissä ...
 • Lukivaikeuden taustalla takkuja aivoyhteyksissä 

  Lohvansuu, Kaisa (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Joillekin lukemaan oppiminen voi olla vaikeaa, vaikka lapsi olisi muuten kyvykäs. Tällöin puhutaan perinnöllisestä lukivaikeudesta eli dysleksiasta. Dysleksia ilmenee yleensä myöhemmin lukemisen hitautena ja kirjoitusvirheinä. ...
 • Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuus koskee kaikkia 

  Ladonlahti, Tarja; Laamanen, Merja; Uotinen, Sanna (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Digitalisaatio koskee läheisesti koulutusorganisaatioita, opiskelua ja oppimista. Se tarjoaa monenlaisia uusia mahdollisuuksia koulutuksen organisoinnille ja opiskelulle. Samalla se tuo myös velvoitteita ja haasteita ...