Show simple item record

dc.contributor.advisorAstikainen, Piia
dc.contributor.advisorLi, Xueqiao
dc.contributor.authorNiitamo, Vilja
dc.contributor.authorTuhkanen, Emilia
dc.date.accessioned2018-09-17T05:39:30Z
dc.date.available2018-09-17T05:39:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59529
dc.description.abstractElektroenkefalografiassa (EEG) havaittava frontaalisen alfa-taajuuden asymmetria, eli taajuudella 8–13 Hz tapahtuvan aktivaation epäsymmetrisyyden frontaalisten aivopuoliskojen välillä, ajatellaan heijastavan yksilön valmiutta lähestymis- ja välttämiskäyttäytymiseen. Frontaalisen alfa-taajuuden tutkimuksessa on vain harvoin käytetty naturalistisia tutkimusasetelmia erityisesti masennukseen liittyen. Koska masennuksessa esiintyy tunteiden säätelyn vaikeuksia, erot tunnereaktioissa masentuneiden ja ei-masentuneiden henkilöiden välillä ovat keskeisiä. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia eroja frontaalisen alfa-taajuuden asymmetriassa masennusoireisien (N = 14, Beckin depressiokyselyn pistemäärä vähintään 14) ja kontrollihenkilöiden (N = 12) välillä. EEG:a mitattiin koehenkilöiden katsoessa huvittavia, surullisia ja pelottavia elokuvakatkelmia. Kaikkien elokuvakategorioiden aikana frontaalisen alfa-taajuuden aktivaatio oli suurempaa vasemmalla kuin oikealla aivopuoliskolla, minkä ajatellaan heijastavan välttämiskäyttäytymistä. Suhteellinen ero alfa-taajuuden aktivaatiossa etuotsalohkojen välillä oli pienempi surullisten elokuvakatkelmien aikana kuin huvittavien ja pelottavien katkelmien aikana. Nähdäksemme tottuivatko koehenkilöt ärsykkeeseen tai olivatko tunnereaktiot kasautuvia, frontaalista alfa-taajuuden asymmetriaa verrattiin ensimmäisten ja viimeisten elokuvakatkelmien välillä kussakin elokuvakategoriassa. Viimeisten elokuvakatkelmien aikana masennusoireisilla koehenkilöillä esiintyi vähemmän suhteellisesti suurempaa vasemmanpuoleista frontaalista alfa-taajuuden aktivaatiota kuin ensimmäisten katkelmien kohdalla. Analysoitaessa elokuvakategorioita erikseen tämä ilmiö esiintyi masennusoireisille koehenkilöillä vain huvittavien elokuvakatkelmien aikana. Koehenkilöiden välillä ei löytynyt alfa-taajuuden asymmetrian synkronisoitumista. Nämä tulokset saattavat heijastaa masennukselle ominaista negatiivista kognitiivista vääristymää ja heikentynyttä reaktiivisuutta tunnepitoisiin ärsykkeisiin.fi
dc.description.abstractIn electroencephalography (EEG), frontal alpha asymmetry is asymmetrical activation of frontal cerebral hemispheres within frequency range of 8–13 Hz. It is considered to reflect an individual’s behavioral responsiveness - whether to approach or withdraw from stimuli. In the field of frontal alpha asymmetry research, naturalistic research settings are rare. Due to deficits in emotion regulation in depression, differences in emotion responsiveness between depressed and non-depressed individuals are relevant. This study aimed to investigate differences in frontal alpha asymmetry between dysphoric (N = 14, Beck’s Depression Scale score > 13) and control (N = 12) participants while watching amusing, sad and frightening movie clips. During all movie categories, frontal alpha activation was greater on the left than right hemisphere, reflecting withdrawal tendency. However, the relative difference in alpha activation between frontal hemispheres was smaller during sad clips than during amusing and frightening ones. To account for habituation or accumulation of emotional responses, frontal alpha asymmetry of the first and last clips in each movie category were compared. Dysphoric participants showed less relatively greater left frontal alpha activation during the last movie clips than during the first ones. When analysing the movie categories separately, they exhibited this pattern only during amusing movie clips, not during frightening and sad ones. No synchronization of alpha asymmetry between participants was found. These findings might reflect the negative cognitive bias and diminished reactivity to emotional stimuli associated with depression.en
dc.format.extent51
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherdepression symptoms
dc.subject.otherdysphoria
dc.subject.otherfrontal alpha asymmetry
dc.subject.othermovies
dc.subject.otheremotions
dc.titleChill, it’s just a movie! : cerebral frontal alpha asymmetry during movie watching
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809174128
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoelokuvat
dc.subject.ysomasennus
dc.subject.ysoEEG
dc.subject.ysofilms
dc.subject.ysodepression (mental disorders)
dc.subject.ysoEEG
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record