Show simple item record

dc.contributor.advisorKostiainen, Emma
dc.contributor.advisorPöysä-Tarhonen, Johanna
dc.contributor.authorAho, Elina
dc.contributor.authorMöksy, Salla
dc.date.accessioned2018-08-22T05:26:56Z
dc.date.available2018-08-22T05:26:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59293
dc.description.abstractTutkimuksemme tarkastelee luokanopettajien merkityksenantoja tulevaisuuden taidoille sekä sitä, miten opettajien merkityksenannot ilmentävät tulevaisuuden taitojen kehittämistyötä koulussa. Lisäksi tutkimus pyrkii selvittämään, miltä koulun ja opettajan tehtävä näyttäytyy tulevaisuuden taitoja ajatellen luokanopettajien merkityksenannoissa. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja siinä on käytetty fenomenologis- hermeneuttista lähestymistapaa merkitysten tutkimiseen. Aineisto kerättiin keväällä 2018 teemahaastattelun avulla ja tutkimukseen osallistui seitsemän luokanopettajaa Keski-Suomen alueelta. Aineistoa analysoitiin temaattisella sisällönanalyysillä. Tutkimustulokset osoittavat, että tulevaisuuden taitojen määrittely on opettajalle haastavaa, sillä muutos on ilmiönä jatkuvasti läsnä koulun ja oppilaiden arjessa sekä yleisestikin yhteiskunnassa. Tulokset osoittavat myös, että tulevaisuuden taitoja koskevissa merkityksenannoissa ilmenee jänniteisyyksiä: toisaalta tulevaisuuden taidot ymmärretään koulun arjessa ja opetuksessa irrallisiksi, toisaalta jatkuvasti läsnäoleviksi. Tulevaisuuden taitojen opettamisen taustalla painottuu opettajien henkilökohtainen toimijuus ja ajattelu, eikä koulun tasolla käytävään keskusteluun koeta olevan aikaa. Koulun ja opettajan tehtävä tulevaisuuden tekijöinä on tiedon jäsentäminen, työelämävalmiuksien tarjoaminen ja hyvään elämään kasvattaminen. Tutkimuksemme tulokset ovat aiheesta aiemmin tehtyjen tutkimusten tulosten kanssa osin samansuuntaisia, mutta ne tuovat myös uutta näkökulmaa aiheeseen. Luokanopettajien merkitystenantojen perustella saimme käsitystä siitä, että tulevaisuuden taitoja on vaikea ennustaa, jolloin opettajan omat näkemykset tulevaisuudessa tarvittavista taidoista ovat oleellisia. Opettajat kokevat kehittävänsä työssään tulevaisuuden taitoja, mutta kehittämistyön puutteiden ja haasteiden vuoksi ne eivät ole täysin konkretisoituneet osaksi opettajan ajatusmaailmaa.fi
dc.format.extent107
dc.language.isofi
dc.subject.othertulevaisuuden taidot
dc.subject.othermerkityksenanto
dc.titleMillaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? : luokanopettajien merkityksenantoja tulevaisuuden taidoille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808223903
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotaidot
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoyhteiskuntakehitys
dc.subject.ysoyhteiskunta
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysomerkitys (filosofia)
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record