Show simple item record

dc.contributor.advisorTerävä, Johanna
dc.contributor.advisorRäikkönen, Eija
dc.contributor.authorAlanko, Maria
dc.date.accessioned2018-08-21T07:24:49Z
dc.date.available2018-08-21T07:24:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59286
dc.description.abstractVanhemman tekemää päivähoitomuotoratkaisua perustellaan usein vanhemman työllä ja perheen taloudellisella tilanteella. Hoitomuotoratkaisun taustalla voi kuitenkin olla myös vanhemman käsitys siitä, mikä on sopivin päivähoitomuoto juuri hänen lapselleen. Vanhempi voi arvioida lapsensa yksilöllisiä tarpeita lapsen temperamentin perusteella. Lapsen temperamentin ja hänen kasvuympäristönsä hyvä yhteensopivuus (goodness of fit) tukee lapsen suotuisaa kehitystä. Näin ollen lapsen temperamentin huomioiminen hoitomuodon valinnassa olisi perusteltua. Tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa selvitettiin, eroavatko eri hoitomuodoissa olevat lapset temperamentiltaan. Lisäksi tarkasteltiin lapsen temperamentin ja päivähoitomuodon yhteyttä lapsen päivähoitoviihtyvyyteen. Päivähoitoviihtyvyydellä arvioidaan lapsen temperamentin ja päivähoitoympäristön yhteensopivuutta. Tutkimusaineistona käytettiin CHILDCARE-tutkimushankkeen kyselyaineiston noin yksivuotiaiden lasten äitien (N = 1808) vastauksia. Äidit arvioivat lapsensa temperamenttia The Survey of Individual Differences of Children and Adolescents (SIDCA) -mittarilla. Temperamenttia tarkasteltiin yhdeksän piirteen osalta: aktiivisuus, pelokkuus, seurallisuus, positiivinen emotionaalisuus, negatiivinen emotionaalisuus, lujatahtoisuus, pidättyväisyys, toisten huomioiminen ja älykkyys. Hoitomuotoryhmiä oli neljä: vanhempien hoito, muu kodinomainen hoito, perhepäivähoito ja päiväkoti. Taustatekijöinä kontrolloitiin äidin psyykkisen kuormittuneisuuden määrää ja koulutustasoa, lapsen sukupuolta, ikää ja sitä onko lapsella alle esiopetusikäisiä sisaruksia. Aineisto analysoitiin kovarianssianalyysillä ja hierarkkisella lineaarisella regressioanalyysillä. Näyttäisi siltä, että lapsen temperamentin ja hoitomuodon yhteensopivuus otettiin huomioon valittaessa lapsen hoitomuotoa, sillä eri hoitomuodoissa olevat lapset erosivat toisistaan viiden temperamenttipiirteen osalta. Joskin erot hoitomuotoryhmien välillä olivat pieniä. Lapset viihtyivät perhepäivähoidossa paremmin kuin päiväkodissa riippumatta lapsen temperamentista. Heikoiten päivähoidossa viihtyivät pelokkaat, pidättyväiset, vähemmän seuralliset ja vähemmän myönteisiä tunteita ilmaisevat lapset riippumatta heidän hoitomuodostaan. Tutkimus antoi uutta tietoa suomalaisten äitien tekemästä hoitomuotovalinnasta ja lapsen viihtymisestä päivähoidossa.fi
dc.format.extent110
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpäivähoitovalinta
dc.subject.otherpäiväkoti
dc.subject.otherpäivähoitoviihtyvyys
dc.subject.othergoodness-of-fit
dc.titlePienen lapsen temperamentin, päivähoitomuodon ja -viihtyvyyden välinen yhteys äidin arvioimana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808213882
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysoviihtyvyys
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysotemperamentti
dc.subject.ysoperhepäivähoito
dc.subject.ysovarhaislapsuus
dc.subject.ysopäivähoito
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record