Show simple item record

dc.contributor.authorKarppinen, Mari
dc.date.accessioned2018-08-21T07:15:46Z
dc.date.available2018-08-21T07:15:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59285
dc.description.abstractKarppinen, M. 2018. ”Meneekö kummankin vanhuus hukkaan?” Kokemuksia muistisairaasta huolehtivan omaishoitajan kuormittavuustekijöistä : Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma, 37 s., 2 liitettä. Omaisen hoito kotona on yleisin hoivan muoto Suomessa. Omaishoitoa on aiemmin tarkasteltu työn kuormittavuuden kautta. Aikaisemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa omaishoitajilla on osoitettu olevan enemmän masennusoireita, fyysisiä sairauksia sekä heikompi tulotaso kuin saman ikäisillä, jotka eivät ole omaishoitajia. Omaishoitajien työnkuvaan kuuluu muun muassa läheisen asioiden hoitaminen ja yhteistyön ylläpitäminen hoivaverkoston kanssa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että yhteistyö hoivaverkoston kanssa voi olla haasteellista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää muistisairaista huolehtivien omaishoitajien kokemuksia omaishoidon kuormitusta aiheuttavista tekijöistä. Tutkimusaineisto kerättiin Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter –säätiön omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen-projektissa. Tähän tutkimukseen valittiin kahdenkymmenen (N=20) muistisairaan omaishoitajan alkuhaastattelut. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetelmää käyttäen. Omaishoitajat kokivat tarvitsevansa apua omaisen hoitamiseen. He kokivat myös, että tarjotut palvelut eivät soveltuneet heidän käyttöönsä. Omaishoitajalomien pitäminen oli vaikeaa, mikäli läheinen kieltäytyi lähtemästä hoitoon. Lomat kuluivat asioiden hoitamiseen. Omaishoitajat kokivat, että joutuvansa luopumaan ”omasta elämästään”, koska omaisen hoito kotona vaati jatkuvaa valvontaa. Tulevaisuuden näkymistä pelottivat erityisesti raha-asiat ja oman terveyden säilyminen. Tulevaisuutta olisi haluttu suunnitella. Lisäksi toivottiin mahdollisuutta matkustella ja viettää aikaa lastenlasten kanssa. Toiveiden toteutumiseen ei kuitenkaan uskottu. Johtopäätöksenä todetaan, että omaishoitajan elämän koettiin muuttuneen hoitajana olemiseksi, eikä itselle ja läheiselle saatu sopivaa apua ja tukea. Omaishoitajan tulevaisuus näyttäytyi pelottavana ja kotiin sidottuna. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää palvelujen suunnittelussa sekä avun kohdentamisessa joustavasti muistisairaan ja tämän perheen toiveet huomioon ottaen. Asiasanat: omaishoitajat, kuormittavuus, hoivaverkosto, omaishoiva, palvelujärjestelmäfi
dc.format.extent52
dc.language.isofi
dc.subject.otherkuormittavuus
dc.subject.otherhoivaverkosto
dc.subject.otheromaishoiva
dc.title”Meneekö kummankin vanhuus hukkaan?” : kokemuksia muistisairaasta huolehtivan omaishoitajan kuormittavuustekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808213881
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysotukipalvelut
dc.subject.ysotyön kuormittavuus
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysopsyykkinen kuormittavuus
dc.subject.ysoomaishoitajat
dc.subject.ysomuistisairaudet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record