Show simple item record

dc.contributor.advisorOckenström, Lauri
dc.contributor.advisorVallius, Antti
dc.contributor.authorTulonen, Urho
dc.date.accessioned2018-08-15T06:41:57Z
dc.date.available2018-08-15T06:41:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59222
dc.description.abstractTutkielma käsittelee äärimetallin alakulttuurin representatiivisten konventioiden ja groteskin kuvaperinteen välisiä yhteyksiä. Tätä laajempaa kysymystä lähestytään tarkastelemalla groteskin ilmentymiä englantilaisen äärimetalliyhtye Carcassin varhaisissa levynkansissa. Carcassin levynkansien ja groteskin taiteen välisten visuaalisten teemojen yhteyksien lisäksi tutkielmassa tarkastellaan näiden kahden yhteyttä myös sosiokulttuurisesta näkökulmasta käsin. Näitä sosiokulttuurisia prosesseja tarkastellaan hyödyntämällä liminaalisiin kulttuurisiin ilmiöihin ja alakulttuuriseen toimijuuteen liittyviä teoreettisia malleja ja käsitteitä. Tutkielman tulokset osoittavat että groteski ilmenee Carcassin levynkansissa pääosin epätyypillisten visuaalisten aihioidien, liioitellun ja fantastisen ilmaisun sekä tabuaiheiden representaation kautta. Carcassin levynkansitaiteet eivät kuitenkaan täysin sovi aiempiin käsityksiin siitä, mitä eri funktioita groteskilla ja abjektilla on äärimetallin alakulttuurissa, sillä Carcassin representaatioiden taustalla vaikuttaneet motiivit ovat monella tapaa eroavia alakulttuurin konventioista. Tutkielma osoittaa että groteskin käytön pääsääntöiset funktiot äärimetallin alakulttuurille liittyvät symboliseen voimaantumiseen, joka saavutetaan epätyypillisten ja transgressiivisten representaatioiden kautta, jotka toimivat vastavoimina konventionaalisen kulttuurin normeille. Nämä representatiivisella tasolla toimivat transgressiot heijastelevat äärimetallin alakulttuurin laajempia käytäntöjä ja sosiokulttuurista dispositiota, joskin ne ovat monesti ilmaisultaan metaforisia, kärjistettyjä tai fantastisia.fi
dc.description.abstractThis thesis examines the relationship that the representational conventions of the extreme metal subculture have with the grotesque image tradition. This broader question is approached through examining the grotesque in the early album covers of the British extreme metal group Carcass. In addition to examining the visual motifs, the relationship between the Carcass’s album covers and the grotesque is examined from a socio-cultural perspective as well. The socio-cultural processes are examined through theoretical formulations and concepts that are pertinent to liminal cultural phenomena and subcultural activity. The findings of this thesis indicate that the grotesque is embodied in the album covers of Carcass primarily through the use of unconventional visual motifs, exaggerated and fantastical expression and the representation of taboo themes and image subjects. However, the album covers of Carcass do not fully fit in with the prior conceptualizations regarding the functions that the grotesque has for the extreme metal subculture, as the motives that underpin their representations are in many ways divergent from the conventions of the subculture. This thesis suggests that the primary functions for the use of the grotesque has for the extreme metal subculture are related to the attainment of symbolic power, which is achieved through unconventional and transgressive representations that subvert the norms of conventional culture. These representational subversions seem to reflect the wider practices and socio-cultural disposition of the extreme metal subculture, although they are often metaphoric, exaggerated or fantastical in their expression.en
dc.format.extent114
dc.language.isoen
dc.subject.otherextreme metal
dc.subject.othermetal
dc.subject.otherCarcass
dc.subject.otheralbum cover
dc.subject.otheralbum sleeve
dc.subject.othertransgression
dc.subject.otherabject
dc.subject.otherpathology
dc.subject.othergore
dc.subject.otheräärimetalli
dc.subject.othermetalli
dc.subject.otherlevynkansi
dc.subject.otherlevynkansitaide
dc.subject.otheralakulttuuri
dc.subject.othertransgressio
dc.subject.otherabjekti
dc.subject.otherpatologia
dc.titleExtreme metal and the grotesque : utilization of pathological imagery in the early album covers of Carcass (1987-1989)
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808153841
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidehistoriafi
dc.contributor.oppiaineArt Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi310
dc.subject.ysoalbumit (äänitteet)
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysokollaasit
dc.subject.ysogroteski
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysopopulaarikulttuuri
dc.subject.ysokansitaide
dc.subject.ysoosakulttuurit
dc.subject.ysopunk (kulttuuri)
dc.subject.ysoalbums (recordings)
dc.subject.ysoviolence (activity)
dc.subject.ysocollages
dc.subject.ysogrotesque
dc.subject.ysorepresentation (creation related to information)
dc.subject.ysomusic
dc.subject.ysopopular culture
dc.subject.ysocover art
dc.subject.ysosubcultures
dc.subject.ysopunk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record