Show simple item record

dc.contributor.advisorMaliranta, Mika
dc.contributor.authorDobrev, Toni
dc.date.accessioned2018-08-10T06:10:57Z
dc.date.available2018-08-10T06:10:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59187
dc.description.abstractTässä Pro Gradu -tutkimuksessa tarkastellaan Suomen tieto- ja viestintäsektorin työpaikkadynamiikkaa vuosina 1999-2015. Tutkimus keskittyy tieto- ja viestintäsektorin kehitykseen, työpaikka- ja työntekijävirtatrendien tarkasteluun. Tarkastelussa keskitytään vertailemaan sitä, kuinka alan suhdannedynamiikka on muuttunut kahdella verrattavalla ajanjaksolla: ennen talouskriisiä ja talouskriisin jälkeen. Tutkimuksessa käytettävä teoria, Schumpeteriläinen luovan tuhon teoria selittää markkinoilla tapahtuvaa innovointia, uusien tuottavampien yritysten kehitystä markkinoilla, sekä tuottamattomien yritysten poistumista markkinoilta. Tutkimalla työntekijä- ja työpaikkavirtoja on mahdollista saada viitteitä, niiden yhteydestä tieto- ja viestintäsektorin työn tuottavuuteen, toimialan sisäiseen rakennemuutokseen, sekä työpaikkadynamiikan kehitystrendeihin. Tutkimuksen rakenne on seuraava: toisen luvun teoriaosuudessa käsitellään tuottavuuden kasvun lähteitä, talousteorioita, sekä Scumpeteriläisen luovan tuhon teoriaa ja sen empiiristä tutkimusta. Kirjallisuusosiossa tarkastellaan yleiskäyttöisen teknologian murrosta, Scumpeteriläisen luovan tuhon kirjallisuuden analyysia, informaatioteknologian, sekä työntekijä- ja työpaikkavaihtuvuuden tutkimuksia Suomessa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Empiirisessä osiossa keskitytään ensin analysoimaan tutkimuksessa käytettävää paneeliaineistoa ja tämän jälkeen rakennetaan regressioanalyysin avulla viivemallit, jonka avulla pyritään selittämään Suomen tieto-ja viestintäsektorin tuottavuuden kasvun muutoksia mitattavalla aikavälillä. Johtopäätöksissä tiivistetään tutkimuksen tulokset yhteen ja esitetään mahdollisia jatkotutkimusaiheita.fi
dc.format.extent73
dc.language.isofi
dc.subject.otherICT
dc.subject.othertieto- ja viestintäsektori
dc.subject.othertyöpaikkadynamiikka
dc.subject.otherluova tuho
dc.titleTieto- ja viestintäsektorin työpaikkadynamiikka Suomessa 1999-2015
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808103803
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKansantaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysotyömarkkinat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record