Show simple item record

dc.contributor.advisorViholainen, Helena
dc.contributor.authorHiltunen, Henna-Maija
dc.date.accessioned2018-08-09T06:26:09Z
dc.date.available2018-08-09T06:26:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59178
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin motorisen toimintakyvyn yhteyttä kaverisuhdeongelmiin ja tunneoireisiin 6–18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, joilla on diagnosoitu CP-vamma. Tutkimuksen aineisto on kerätty osana Liiku, opi, osallistu -tutkimus- ja kehittämisprojektia (2007–2011), jonka tavoitteena oli kerätä laajemmin tietoa motoristen toimintarajoitusten yhteydestä oppimiseen ja arjen osallistumiseen. Tutkimusaineisto kerättiin lasten ja nuorten vanhemmilta kahdella kyselylomakkeella. Kaverisuhdeongelmia ja tunneoireita mitattiin SDQ-kyselyn (The Strengths and Difficulties Questionnaire) ja motorista toimintakykyä LAQ-CP- kyselyn (The Lifestyle Assesment Questionnaire for children with Cerebral Palsy) suomenkielisillä versioilla. Tilastolliset analyysit suoritettiin SPSS 22 -ohjelmalla käyttäen kovarianssianalyysiä ja Kruskall-Wallisin testiä. Kaverisuhdeongelmat olivat selvästi yleisempiä kuin tunneoireet. Motorisen toimintakyvyn avuntarveryhmien väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä kaverisuhdeongelmien ja tunneoireiden suhteen. Myöskään eri ikäisten lasten ja nuorten välillä ei ollut eroja kaverisuhdeongelmissa ja tunneoireissa. Tämän tutkimuksen mukaan motorinen toimintakyky ei ole yhteydessä kaverisuhdeongelmiin ja tunneoireisiin. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta ongelmien mahdollisista syistä, koska tämän ja aikaisempien tutkimusten perusteella CP-vammaan näyttää liittyvän korkeampi riski kaverisuhdeongelmiin ja tunneoireisiin.fi
dc.format.extent38
dc.language.isofi
dc.subject.othermotorinen toimintakyky
dc.subject.otherkaverisuhdeongelmat
dc.subject.othertunneoireet
dc.subject.otherCP-vamma
dc.titleMotorisen toimintakyvyn yhteys kaverisuhdeongelmiin ja tunneoireisiin lapsilla ja nuorilla, joilla on CP-vamma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808093798
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysotunne-elämä
dc.subject.ysoystävät
dc.subject.ysoliikuntavammaiset
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.subject.ysovammaisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record