Show simple item record

dc.contributor.advisorOjala, Arto
dc.contributor.authorJärvi, Juuso
dc.date.accessioned2018-06-14T09:41:04Z
dc.date.available2018-06-14T09:41:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58565
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkasteltiin ketterää ohjelmistokehitystä ja ketterän ohjelmistokehityksen menestystekijöitä. Vaikka ketterä ohjelmistokehitys yhdistetään yhä suuremmissa määrin onnistuneisiin ohjelmistokehitysprojekteihin, on ilmiö kuitenkin vaikeasti määriteltävissä: aiheen tutkimus on epäselvää, suuri osa akateemisista artikkeleista ei perustu teorialle ja täten tutkimustieto ei ole kovinkaan yhtenäistä, minkä takia aiheen tutkiminen on mielekästä. Tässä tutkielmassa ketterää ohjelmistokehitystä tutkittiin kriittisten menestystekijöiden konseptin näkökulmasta. Tutkielman päätutkimuskysymyksenä, johon haettiin vastausta laadullisen teemahaastattelun keinoin, oli: ”Mitkä ovat ketterän ohjelmistokehityksen kriittisiä menestystekijöitä?”. Tutkimusongelmaa pyrittiin valottamaan myös kysymyksillä ”Miten ketterä ohjelmistokehitys on määritelty akateemisessa kirjallisuudessa?” ja ”Miten yritys voi saavuttaa ketteryyttä?”, joihin vastattiin kirjallisuuskatsauksen avulla. Empiirisen tutkimuksen tulosten pohjalta tunnistettiin seitsemän ketterän ohjelmistokehityksen menestystekijää: asiakasyhteistyö, kommunikointi, julkaisustrategia, kompetenssi, harjoittelu ja oppiminen, yrityskulttuuri sekä päätöksenteon nopeus. Tuloksien valossa tämä tutkimus tuo oman näkemyksensä ketterän ohjelmistokehityksen menestystekijöistä aikaisemmin toteutettujen tutkimuksien rinnalle, vahvistaen osaa aikaisemmista havainnoista ja haastaen osan niistä. Empiirisen tutkimuksen tulosten pohjalta tunnistetut seitsemän menestystekijää antavat ketterää ohjelmistokehitystä tekeville yrityksille mahdollisuuden peilata omaa toimintaansa suhteessa esitettyihin menestystekijöihin ja kehittää ohjelmistokehityksensä ketteryyttä tämän pohjalta.fi
dc.description.abstractThis research studied agile software development and the success factors of agile software development. Although software development agility has been considered as a crucial predecessor of software development project success, there is ambiguity surrounding the subject: the research seems vague and there is considerable amount of academic literature which is not based on sound theory. Hence research on this subject seems reasonable. In this research agile software development was studied through the concept of critical success factors. The main research question was “What are the critical success factors of agile software development?”. In addition to the main question, two supporting questions were presented: “How is agile software development defined in academic literature?” and “How can an organization attain agility?”. The latter two were answered through literature review and the empirical data to answer to the main research question was gathered through qualitative interviews. Seven success factors were identified: customer collaboration, communication, delivery strategy, competency, training and learning, corporate culture and decision time. This research provides a new viewpoint on success factors of agile software development along with previous research on this matter. The research confirms some previous findings and questions some of them. Based on the results of the empirical study, organizations performing agile software development are able to evaluate their operations according to the proposed success factors and develop their operations accordingly.en
dc.format.extent79
dc.language.isofi
dc.subject.otherketterä ohjelmistokehitys
dc.subject.otherScrum
dc.subject.otherXP
dc.subject.otherLean
dc.subject.otherKanban
dc.titleKetterän ohjelmistokehityksen menestystekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806143213
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysomenestystekijät
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysoketterät menetelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record