Show simple item record

dc.contributor.advisorAlasuutari, Maarit
dc.contributor.authorRinta, Hanna-Mari
dc.date.accessioned2018-06-08T06:43:37Z
dc.date.available2018-06-08T06:43:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58444
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella tablet-laitteiden kotouttamista esiopetukseen. Erityisesti tarkoituksena oli selvittää, miten lastentarhanopettajat kuvaavat tablet-laitteiden merkitystä omassa työssään sekä miten tablet-laitteita hyödynnetään esiopetuksen pedagogisessa toiminnassa. Tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla esiopetusryhmien tablet-laitteiden käyttöä sekä toteuttamalla neljä puolistrukturoitua teemahaastattelua lastentarhanopettajille. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti temaattista analyysia soveltaen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tablet-laitteiden hyödyntäminen esiopetuksessa vaatii varhaiskasvattajilta perehtymistä ja kouluttautumista. Opettajat kuvasivat tablet-laitteiden tulon lähes täysin positiivisena asiana. Tosin työyhteisöissä ilmeni vastustusta tablet-laitteita kohtaan. Tulosten perusteella tablet-laitteiden tulo edistää lastentarhanopettajien ammatillista kehittymistä, virkeyttä ja motivaatiota työtä kohtaan. Lisäksi lastentarhanopettajat kuvasivat tablet-laitteita merkityksellisinä oppimisvälineinä lapsille. Tablet-laitteita hyödynnettiin monipuolisesti sekä lasten vapaassa käytössä että aikuisten ohjaamana. Tablet-laitteiden kotouttaminen esiopetukseen vaatii laajempaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutosta ja teknologian ottamista osaksi rutiineja. Tietoa tablet-laitteista ja niiden tarkoituksenmukaisesta pedagogisesta hyödyntämisestä tarvittaisiin lisää. Tablet-laitteiden avulla voidaan kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria sekä tukea lasten oppimista ja lastentarhanopettajien ammatillista kehittymistä.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.subject.othertablet-laite
dc.subject.otherkotouttaminen
dc.title"Maailma muuttuu muruseni": Tablet-laitteiden hyödyntäminen esiopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806083105
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysotietokoneavusteinen opetus
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysotaulutietokoneet
dc.subject.ysolastentarhanopettajat
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoopetusteknologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record