Show simple item record

dc.contributor.advisorRaittila, Raija
dc.contributor.authorValkama, Erja
dc.date.accessioned2018-06-07T07:53:10Z
dc.date.available2018-06-07T07:53:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58425
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää oppimisympäristöjen laatua päiväkodeissa. Laadunarvioinnilla pyritään saamaan näkyväksi oppimisympäristön vahvuudet, kehittämisen painopistealueet sekä mahdolliset laatuerot päiväkotiryhmien välillä. Tutkimuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen kehittämistä ja edistää näin lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä päiväkotien oppimisympäristöissä. Tutkimus toteutettiin strukturoidulla ECERS-R (The Early Childhood Environ-ment Rating Scale-Revised) oppimisympäristön laadunarvioinnin mittarilla, jossa keskeistä on systemaattinen havainnointi. Aineisto kerättiin 10 päiväkotiryhmästä vuosina 2013–2014. Mittarin avulla laatua tarkastellaan oppimisympäristö -käsitteen ja näkökulman kautta, korostaen oppimisympäristön pedagogista ulottuvuutta. Tutkimuksen tulokset osoittivat oppimisympäristöjen olevan päiväkodeissa hyvälaatuisia. Laadun vahvuutena oli vuorovaikutus ja kehittämisen painopistealueeksi muodostui pedagoginen toiminta ja sisällöt. Tulosten perusteella pystytään myös osoittamaan ryhmien välillä olevan suuria laatueroja, jolloin varhaiskasvatuksen vaihtelevan laadun voidaan ajatella asettavan lapsia eriarvoiseen asemaan. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että laadunarvioinnilla on erittäin suuri merkitys oppimisympäristön kehittämisessä, koska arvioinnin avulla saadaan tietoa juuri niistä tekijöistä, jotka ovat keskeisiä kehittämisen kannalta.fi
dc.format.extent75
dc.language.isofi
dc.subject.otherECERS-R
dc.titleEriarvoistavaa laatua varhaiskasvatuksessa? : päiväkotien oppimisympäristöjen laadunarviointi ECERS-R -mittarilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806073087
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysolaadunarviointi
dc.subject.ysovarhaiskasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record