Show simple item record

dc.contributor.authorTolvanen, Nina
dc.date.accessioned2018-06-06T09:31:44Z
dc.date.available2018-06-06T09:31:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58388
dc.description.abstractTutkielma tarkastelee aistihavainnoittain kategorisoituja oppimistyylejä suomalaisille suunnatuissa ranskan kielen yläkoulun ja lukion oppikirjoissa Voilà ! 1 Exercices (2007) ja J’aime 1 (2015). Lisäksi tutkielma tarkastelee opetussuunnitelman perusteiden (OPS) yhteyttä mahdollisiin painotuseroihin oppimistyylien suhteen kyseisissä oppikirjoissa. Voilà ! 1 Exercices on julkaistu aiemman, vuonna 2004 julkaistun OPS:in aikaan, kun taas J’aime 1 on julkaistu uusimman OPS:in julkaisun (2014) ja täytäntöönpanon (2016) välillä. Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä uusin OPS painottaa entistä enemmän oppilaiden yksilöllisyyden huomioonottamista opetuksessa muun muassa monipuolisten opetusmetodien kautta. Tehtävien erilaisuutta on luonnollista lähestyä erilaisten oppimistyylien kautta, vaikka käsitteenä oppimistyyli onkin varsin kiistanalainen. Johdanto esittelee oppimistyylien erilaisia luokittelutapoja, oppimistyylikonseptin kohtaamaa kritiikkiä, opetussuunnitelman perusteiden keskeisimmät sisällöt, korpuksen (862 tehtävää: 430 oppikirjasta J’aime 1 ja 432 puolestaan kirjasta Voilà ! 1 Exercices) sekä aineiston luokittelun, ts. jaon neljään eri oppimistyylikategoriaan (visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen ja taktiilinen) tuetun aistikanavan perusteella. Tehtävänannon ollessa avoin käytettävän aistikanavan suhteen on tyyli merkitty luokittelemattomaksi. Analyysi kuvaillun luokittelun pohjalta osoittaa, että auditiiviset ja taktiiliset tehtävät ovat kaikista yleisimpiä (yli puolet tehtävistä). Tämän jälkeen tulevat visuaaliset ja lopuksi kinesteettiset tehtävät. Kinesteettisten tehtävien prosentuaalinen osuus oli molemmissa erittäin pieni verrattuna muihin tyyleihin, vaikka J’aime 1 -kirjassa erot eri tyylien välillä ovatkin tasoittuneet verrattuna Voilà ! 1 Exercices -kirjaan. Erityisesti visuaalisten tehtävien osuus on merkittävästi suurempi J’aime:ssa. Tehtävänannot ovat myös monipuolisemmat. Tämä voi olla uusimman OPS:in vaikutusta, sillä J’aime:n tekijät kuvailevat sitä OPS:in mukaiseksi. Tutkimustulokset siis osoittavat, että oppikirjat J’aime 1 ja Voilà ! 1 Exercices tukevat erityisesti auditiivisia ja taktiilisia oppijoita. J’aime tukee lisäksi visuaalisia oppijoita lähes yhtä paljon kuin taktiilisia. Kumpaa tahansa kirjasarjaa käytettäessä opettajan tarvitsee kuitenkin käyttää lisämateriaalia tukeakseen paremmin kinesteettisiä oppijoita.fi
dc.format.extent58
dc.language.isofr
dc.titleLes styles d’apprentissage dans les manuels scolaires J’aime 1 et Voilà ! 1 : Étude comparative
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806063046
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysooppimistyylit
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoranskan kieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record