Show simple item record

dc.contributor.advisorLitmanen, Tapio
dc.contributor.authorKoistinen, Jenna
dc.date.accessioned2018-05-28T08:57:23Z
dc.date.available2018-05-28T08:57:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58156
dc.description.abstractTämän kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden pro gradu -tutkielman tehtävänä on selvittää, ilmeneekö uuden julkishallinnan (New public governance) ja verkostohallinnan (network governance) mukaisia verkostorakenteita liikuntapalveluja tarjoavien organisaatioiden keskuudessa Jyväskylässä. Näitä verkostoja etsitään kaupungin ja paikallisen järjestösektorin omasta työskentelystä sekä niiden väliltä. Tarkastelun kohteena ovat toimijat, jotka työskentelevät työelämän ulkopuolella olevien aikuisten parissa ja tuottavat heille liikuntapalveluja. Yrityssektori on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle sen laajuuden vuoksi. Verkostojen lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia liikuntapalveluita työelämän ulkopuolella oleville aikuisille on olemassa sekä kuinka olemassa olevia verkostoja ja liikuntapalveluja tulisi jatkossa kehittää. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Tulosten analyysimenetelminä on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia sekä verkostoanalyysia kuvantamaan löydettyjä verkostoja. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty kahden puolistrukturoidun ryhmähaastattelun avulla, joista toinen järjestettiin kaupungin ja toinen järjestöjen toimijoille. Tutkimuksessa haastateltavat henkilöt on valittu työelämän ulkopuolella olevien aikuisten parissa työskentelevistä kaupungin ja järjestöjen työntekijöistä. Haastattelujen lisäksi aineistona on käytetty haastateltavien verkkosivuja, Jyväskylän kaupungin strategia-asiakirjoja sekä muuta taustatutkimusta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että jokaisella haastateltavalla on olemassa uuden julkishallinnan mukaisia verkostoja Jyväskylässä. Tulosten mukaan toimijoiden verkostot olivat muodoltaan yleensä vakiintuneita tai vaihtuvia, jotka nousevat mm. paremman palveluohjauksen, resurssien käytön, päällekkäisyyksien purkamisen ja tiedonkulun kehittämisen tarpeista. Molempien sektoreiden haastatteluista nousi esille muutamia tahoja yhdistäviksi linkeiksi toimijoiden välille. Haastatteluista nousi esille myös tutkimuskysymysten ulkopuolisia teemoja, jotka on myös esitelty tuloksissa. Olemassa olevat liikuntapalvelut kohderyhmälle koettiin toimiviksi ja riittäviksi, mutta ongelmia nousee palveluita ympäröivistä toiminnoista ja rakenteista. Tällaisia ongelmia olivat mm. tiedon puute, tiedonkulun ongelmat, resurssien puute, kiinnostuksen puute ja toiminnan jatkuvuuden ongelmat. Tulokset ovat monilta osin linjassa aiemman tutkimuksen kanssa.fi
dc.format.extent120
dc.language.isofi
dc.subject.otherterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
dc.subject.otheruusi julkishallinta
dc.subject.otherverkostohallinta
dc.titleUusi julkishallinta liikuntapalveluissa : Kaupunki- ja järjestötoimijoiden verkostot työelämän ulkopuolella oleville aikuisille tarjolla olevien liikuntapalveluiden tuotannossa Jyväskylässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805282823
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysotyöttömät
dc.subject.ysokolmas sektori
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysoliikuntapalvelut
dc.subject.ysoliikuntatoimi
dc.subject.ysopalveluohjaus
dc.subject.ysopalveluketjut
dc.subject.ysoliikuntapolitiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record