Show simple item record

dc.contributor.advisorKati Närhi
dc.contributor.advisorTuuli Hirvilammi
dc.contributor.authorVäyrynen, Marianne
dc.date.accessioned2018-04-28T08:37:27Z
dc.date.available2018-04-28T08:37:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1869593
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57792
dc.description.abstractPro gradu-tutkielmassani tarkastelun kohteena on kestävä elämäntapa, jonka määrittelen yksilön pyrkimykseksi ottaa huomioon omassa toiminnassaan luonnon kantokyvyn rajat. Lähestyn tutkittavaa ilmiötä kriittisen realismin, erityisesti Margaret Archerin, teoreettisten käsitteiden avulla. Miellän kestävän elämäntavan Archerin käsitteiden mukaisesti toimijan projektina, jossa keskeisessä osassa on yksilön sisäinen keskustelu. Sisäistä keskustelua tutkimalla pyrin ymmärtämään kestävää elämäntapaa ja siihen liittyviä sitoumuksia sekä selvittämään kestävää elämäntapaa estäviä ja mahdollistavia tekijöitä. Tutkielman aineisto koostuu kymmenestä teemahaastattelusta, joita varten olen haastatellut kestävällä tavalla eläviä ihmisiä. Aineiston analyysimenetelmänä olen käyttänyt teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Olen jäsentänyt aineistoa Archerin käsitteisiin nojaten siten, että ensin erittelen ja kuvaan haastateltavien sitoumuksia. Tämän jälkeen tarkastelen haastateltavien sitoumuksia suhteessa Archerin määrittelemiin luonnollisen, käytännöllisen ja sosiaalisen todellisuuden aloilta nouseviin välttämättömiin sitoumuksiin, joihin toimijoiden on sovitettava omat henkilökohtaiset sitoumuksensa. Haastateltavien kestävän elämäntavan perusta muodostuu syvästä kunnioituksesta luontoa kohtaan, huolesta ympäristön tuhoutumisesta ja sitoutumisesta henkilökohtaisen vastuun kantamiseen. Kestävää elämäntapaa ohjaavat periaatteet ovat pyrkimys tasapainoon luonnon kanssa ja pyrkimys riippumattomuuteen ympäristöä tuhoavista käytännöistä ja järjestelmistä. Haastateltavien sitoumukset haastavat modernin yhteiskunnan piilevät käsitykset ihmisen ja luonnon irrallisuudesta. Tämä näkyy ristiriitoina, joita haastateltavat kohtaavat pyrkiessään elämään kestävällä tavalla. Luonnollisen todellisuuden alalla kestävä elämäntapa on ristiriidassa työ- ja kulutusyhteiskunnan perusrakenteiden kanssa. Käytännöllisen todellisuuden alalla haastateltavat pyrkivät toteuttamaan kestäviä käytäntöjä parhaansa mukaan arjen olosuhteiden asettamissa puitteissa. Sosiaalisen todellisuuden alalla kestävä elämäntapa näyttäytyy sosiaalista ja kulttuurista normeista poikkeavana toimintana, joka herättää muissa ihmisissä ympäristöongelmiin liittyvää syyllisyyttä ja ahdistusta. Aineiston valossa kestävää elämäntapaa estävät ja mahdollistavat tekijät voivat tilanteesta riippuen vaikuttaa kumpaan suuntaan tahansa. Haastateltavien omilla sitoumuksilla on merkitystä estävien ja mahdollistavien tekijöiden toteutumisen kannalta. Sitoumukset kannustavat toimimaan kestävällä tavalla ja ne auttavat sietämään kestämään elämäntapaan liittyviä vaikeuksia. Tutkielman johtopäätöksenä on, että tarpeisiin perustuva hyvinvointikäsitys voisi paremmin mahdollistaa kestävän elämäntavan toteuttamista yhteiskunnassa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (105 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherekososiaalinen transitio
dc.titleKestävä elämäntapa toimijan projektina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804282392
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2018-04-28T08:37:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoelämäntapa
dc.subject.ysoekologinen kestävyys
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysokriittinen realismi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record