Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma-aho, Vilma
dc.contributor.advisorReinikainen, Hanna
dc.contributor.authorItkonen, Viivi
dc.contributor.authorKalvi, Taru
dc.contributor.authorMerenko, Erno
dc.date.accessioned2018-04-26T12:43:56Z
dc.date.available2018-04-26T12:43:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57778
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa hyvän sisällön piirteiden merkitystä sidosryhmien sitouttamisessa natiivisisällöillä. Natiivisisältöjen tuottaminen yleistyy osana organisaatioiden sidosryhmille kohdentamaa viestintää ja tästä syystä on tarpeellista tutkia sitouttavan sisällön piirteiden merkitystä sisällön sitouttavuuden onnistumiselle. Tarkastelun kohteeksi valitut piirteet olivat aitous, uskottavuus ja läpinäkyvyys. Tutkimuskysymys oli seuraava: “Miten lukijat arvioivat sisältömarkkinoinnin aitoutta, läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta?” Tutkimus toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, joiden kohdejoukkona olivat Jyväskylän yliopiston viestinnän opiskelijat. Haastateltavia pareja pyydettiin arvioimaan aitouden, läpinäkyvyyden ja uskottavuuden toteutumista kohdeorganisaatio Nordean blogisisällöissä. Haastattelut toteutettiin timanttimetodilla (Canel, Oliveira & Luoma-aho 2017), jossa haastateltavat arvottivat sisällön piirteiden sitouttavuutta väittämäkortein. Aineistoa analysoitiin käyttäen menetelmänä fenomenografiaa ja tarkastelemalla toteutuneita timanttimalleja tukien analyysia haastatteluaineiston havainnoilla. Tutkimustuloksista oli pääteltävissä, että valituista sisällön piirteistä uskottavuudella, etenkin asiantuntijuuden ja luotettavuuden osoittamisella, on suurin merkitys sisällön sitouttavuuden kannalta. Tärkeimmäksi yksittäiseksi piirteeksi nousi kuitenkin aitouden alle sijoittuva väittämä kohderyhmien kannalta arvokkaasta sisällöstä. Vaikka läpinäkyvyydellä oli selvästi paikkansa sitouttavuuden rakentajana, sen merkitys oli kahteen aiempaan piirteeseen verrattuna vähäinen. Tämän tutkimuksen tuloksista voitiin siis yleistää sisällön sitouttavuuden muodostuvan uskottavuudesta ja kokemuksesta, että sisältö on kohderyhmien kannalta arvokasta.fi
dc.format.extent32
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersidosryhmien sitoutuminen
dc.subject.otheraitous
dc.subject.otherläpinäkyvyys
dc.subject.otheruskottavuus
dc.subject.othernatiivisisältö
dc.titleSitouttavuutta rakentavat natiivisisällön piirteet : Case: Nordean Ajassa-palvelu
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804262380
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintä
dc.date.updated2018-04-26T12:43:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record